لینک های دسترسی

مشکلات اقتصادی مردم تاجکستان


حداقل ۸۶۰ هزار تاجیکی که اکثر آن مردان اند، در روسیه زنده گی میکنند تا برای خانواده هایشان در تاجکستان پول فراهم کنند. یک شمار رو به افزایش زنان تاجیک باتوجه به شرایط نهایت محافظه کار و فقیر آن کشور، برای حل مشکلات اقتصادی شان در تلاش کار مناسب اند.

XS
SM
MD
LG