لینک های دسترسی

تلفات ناشی از یک بم گزاری انتحاری در تاجکستان


تلفات ناشی از یک بم گزاری انتحاری در تاجکستان

مقامات تاجک میگویند یک بم گزاری انتحاری توسط موتر بر یک پسته پولیس در دومین شهر بزرگ تاجکستان، یک پولیس را به قتل رسانیده و حد اقل بیست وپنج نفر دیگر را زخمی ساخت.

مقامات میگویند بم گزار به روز جمعه موترش را بر یک عمارت در شهر خوجند تاجکستان تصادم داد. آنها میگویند این انفجار منجر به آتش سوزی در این عمارتی گردید که در آن یک واحد پولیس موجود است.

این واحد به منظور مبارزه با جرایم سازمان یافته در آنجا ایجاد گردیده است. تا کنون کسی ادعای مسؤولیت این حادثه را ننموده است.

امام علی رحمانوف، رئیس جمهور تاجکستان به امیرقل عظیموف، رئیس شورای امنیت خود هدایت داده است تا رهبری کمسیون حکومتی را در مورد تحقیقات این موضوع به عهده گیرد.

XS
SM
MD
LG