لینک های دسترسی

Breaking News

تهداب گذاری پل جدید بین تاجکستان و افغانستان


تهداب گذاری پل جدید بین تاجکستان و افغانستان

امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجکستان و شهزاده کریم آغا خان چهارم، پل جدید بین افغانستان و تاجکستان را تهداب گذاری کردند.

آقای آغا خان در مراسم افتتاح این پل، ضمن تبریکی به حکومات افغانستان و تاجکستان، از رهبری هر دو کشور و مقامات محلی تشکری کرد که بنیاد انکشافی آغا خان را در کار اعمار این مثال برجستۀ اتحاد بشری یاری رسانده اند.

XS
SM
MD
LG