لینک های دسترسی

Breaking News

کمک ۱۲۲ میلیون دالر به تاجکمستان برای توسعه انرژی برق


کمک ۱۲۲ میلیون دالر به تاجکمستان برای توسعه انرژی برق
کمک ۱۲۲ میلیون دالر به تاجکمستان برای توسعه انرژی برق

بانک انکشافی آسیا، مبلغ ۱۲۲ میلیون دالر را به کشور تاجکستان اهدأ نموده است تا سیستم انتقال انرژی برق خود را تجدید و توسعه دهد.

مقامات بانک میگویند این اصلاحات، شرکت تسهیلات ملی تاجکستان را که به نام بارکی تاجیک یاد میشود، و بخش انرژی برق را روی پایه ثابت تری قرار داده و قدم کلیدی در طرح های حکومت برای باز نگهداشتن این بخش خواهد بود تا راه تولیدات انرژی برق و سرمایه گذاری های شخصی را باز نماید.

مقامات حکومتی میگویند، بر علاوه ایجاد نو آوری در شرکت بارکی تاجیک، از این پول برای نو سازی ستیشن های فرعی و ساختمان انتقال لین های ۲۲۰ کیلو وات، به فاصلۀ ۱۴۰ کیلو متر، نیز استفاده به عمل خواهد آمد.

امکانات انتقال برق این سیستم بنابر سالخورده گی آن، پوشش جغرافیایی و انحصار تجارت برق را با کشور های همسایۀ ازبکستان، افغانستان، و قرغزستان محدود ساخته است.

عصری سازی سیستم برق تاجکستان، به صورت عموم توانمندی سیستم انرژی را تقویت بخشیده و نزاع را با کشور های همسایه تاجکستان کاهش خواهد داد.

انتظار میرود این اصلاحات در ماه فبروری سال ۲۰۱۵ به پایۀ اکمال برسد.

در حال حاضر، تقریباً تمامی انرژی برق تاجکستان از نیروی آبی به دست میآید که در فصل تابستان انرژی مازاد بیشتر بوده و در فصل زمستان، در آن کاهش قابل ملاحظۀ رونما میگردد.

XS
SM
MD
LG