لینک های دسترسی

تلاش برای طلا در دریای فرخار


تلاش برای طلا در دریای فرخار

در منطقه ختایان در پنج کیلو متری شهر تالقان، دریای فرخار جریان دارد. روزمره صدها تن در لب این دریا مصروف کار اند. آنها از ریگ این دریا طلا را بدست میاورند. مردم تخار آنها را بنام زرشویان یاد میکنند. زرشویان بطور گروهی کار میکنند. تعداد یک گروه به ٣٠ الی ۴٠ نفر میرسد.

در زمستان وقتیکه سطح آب دریای فرخار به حد اقل میرسد، کار زرشویان نیز رونق میگیرد.

XS
SM
MD
LG