لینک های دسترسی

"رقابت بین مجاهدین و طالبان، گلبدین حکمتیار را به صلح آماده ساخت"


فرهاد هاشمی، آگاه سیاسی در مصاحبه اش به تلویزیون آشنا، چنین باور دارد که رقابت بین مجاهدین و طالبان بر سر اخذ قدرت در نظام افغانستان، با عث شده که حزب اسلامی برای گفتگوی صلح ابراز آمادگی کند. او میگوید که حزب اسلامی با این اقدام، نشان میدهد که از بدنۀ طالبان جدا شده و دیگر تحت تأثیر پاکستان نیست.

XS
SM
MD
LG