لینک های دسترسی

حذف احتمالی اسمای طالبان از فهرست ملل متحد


حذف احتمالی اسمای طالبان از فهرست ملل متحد

مقام ارشد ملل متحد در افغانستان می گوید ده نفر و یا گروه که متهم به ارتباط داشتن با طالبان هستند، از طرف ملل متحد تحت غور قرار دارند که اسم شان از لست سیاه آن نهاد حذف گردد یا نه.

ستیڤن دی مستورا در مورد جزئیات این موضوع چیزی نگفت، ولی به روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که ملل متحد تمام ۱۳۷ نفری را که در فهرست شامل هستند مورد غور قرار می دهد. قضیهٌ ده نفر آنها در حال حاضر به شورای امنیت راجع گردیده است تا روی آن غور شود.

شورای امنیت بعداً تصمیم می گیرد که آیا اسمای آنها از فهرستی که دارائی های شانرا قید ساخته و اجازهٌ مسافرت راندارند، حذف نماید و یا نه.

یک گزارش نشر شده در یک روزنامهٌ معتبر امریکا مشعر است که رئیس جمهور افغانستان در نظر دارد تا از ملل متحد بخواهد که اسمای در حدود پنجاه عضو طالبان را از فهرست سیاه دهشت افگنی ملل متحد حذف نماید.

روزنامهٌ واشنگتن پوست از قول یک مقام افغان، که اسمش ذکر نشده، گزارش می دهد که تقاضای حذف اسمای این اشخاص از فهرست مذکور، جزٌ از شرایط پیشبرد مذاکرات در مورد مصالحه با طالبان است.

حامد کرزی اخیراً تلاش ها را برای یک توافق سیاسی جنگ نه ساله افغانستان آغاز نموده و می کوشد تا با مقامات بلند پایه طالبان که می توانند وی را در این راستا کمک نمایند، تماس حاصل نماید.

روزنامه می نویسد، مقامات ملل متحد به پروسهٌ حذف نام مقاومت نشان داده تقاضای اسنادی را می نمایند که گویا این طالبان خشونت را تقبیح می نمایند، قانون اساسی جدید افغانستان را می پذیرند، و روابط شان را با طالبان و القاعده قطع نموده اند.

روزنامه می نویسد که ریچارد هالبروک نمایندهُ خاص رئیس جمهور اوباما برای افغانستان و پاکستان هفتهٌ قبل به نیویارک سفر نمود تا با مقامات ملل متحد در مورد تسریع پروسهٌ حذف نام این افراد ملاقات نماید.

اما روز نامه گزارش می دهد که ایالات متحدهٌ امریکا مخالف حذف نام طالبان تندرو مثل ملا عمر رهبر طالبان افغان می باشد.

XS
SM
MD
LG