لینک های دسترسی

Breaking News

وکیل احمد متوکل: طالبان را نمی توان به حیث افغان از معرکه خارج ساخت


وکیل احمد متوکل: طالبان را نمی توان به حیث افغان از معرکه خارج ساخت

وکیل احمد متوکل، وزیر خارجه سابق طالبان میگوید، ایالات متحده و طالبان باید برای دریافت یک راه حل صلح آمیز به جنگ در افغانستان در مذاکرات مستقیم اشتراک ورزند.

متوکل یکی از نزدیکترین مشاورین ملا عمر، رهبر طالبان بود که بعداً منحیث وزیر خارجه طالبان تعیین شد. اخیراً اسم متوکل از فهرست سیاه ملل متحد حذف گردید. حال این مقام اسبق طالبان تلاش میکند میان کشورهای غربی، که مایوسانه دنبال راه حل صلح آمیز به جنگ افغانستان هستند، و طالبان میانجی گری کند.

متوکل افزود "حال همه به این امر موافق اند که زمان آن فرا رسیده که راه صلح را در پیش گرفت نه جنگ، اما اینکار به اقدامات نیاز دارد که هردو جانب مسؤول، گرد میز مذاکره بنشینند."

متوکل معتقد است که صلح در افغانستان درصورتی میتوانست تامین گردد که امریکایی ها ده سال قبل بعد از سرنگونی رژیم طالبان توجه ش انرا به پروسه مصالحه با بقیه طالبان متمرکز میکردند.

وزیر خارجه سابق طالبان گفت"مذاکرات صلح با استفاده از قوه، ستراتیژی ناکام است، و من انرا به این دلیل مشوره نمیدهم که در اول هم همین، استفاده از قوه باعث تقویت طالبان گردید."

به گفتۀ مقام اسبق طالبان، مصالحه و گفتگو باید جاگزین طرد نمودن طالبان گردد.

متوکل گفت "طالبان را منحیث افغان نمیتوان از معرکه خارج ساخت. خارجیان نمیتوانند که با دادن لقب حافظ صلح بخود، بخاطر کشتن یک افغان از افغان دیگر حمایت کند."

این در حالیست که عدم اعتماد میان طالبان و امریکایی ها عمیقاً گسترش میابد. متوکل میگوید به منظور از بین بردن این فاصله، هر دو جانب باید اشتباهات شان را قبول نمایند و حقایق را بپذیرند.

او گفت "نه طالبان این را میپذیرند که مخالف منافع غربی اند و نه امریکا ظاهراً می پذیرد که به افغانستان منحیث اشغالگر آمده است. به منظور اینکه هر دو جناح ارادۀ شان را واضح سازند و یک دیگر را قانع کنند، به مذاکرات مستقیم نیاز دارند."

به سلسله مذاکرات صلح با طالبان هفته گذشته بعد از سفر ترکیه برهان الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان در رأس یک هیأت ۱۷ نفری به هند سفر نمود تا با مقامات دهلی جدید در مورد مذاکرات صلح افغانستان با مخالفین و طالبان صحبت نماید.

XS
SM
MD
LG