لینک های دسترسی

توافق حکومت افغانستان برای ایجاد نمایندگی طالبان


توافق حکومت افغانستان برای ایجاد نمایندگی طالبان

رهبران افغانستان روی ایجاد یک دفتر طالبان که به عنوان آدرس مشخص آن گروه کار کند، توافق کرده اند.

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان با انتشار اعلامیه یی گفته است که این توافق پس از بحث های طولانی که به روز پنجشنبه با حضور رئیس جمهور کرزی و اعضای شورای عالی صلح صورت گرفت، حاصل شده است.

در اعلامیه آمده است که اشتراک کننده های این بحث تاکید کردند که باید این دفتر در داخل افغانستان تاسیس شود و درغیر آن در یکی از کشورهای اسلامی به خصوص عربستان سعودی و یا ترکیه ایجاد گردد.

این درحالی است که گزارشهای زیادی درمورد کار روی ایجاد دفتر رسمی طالبان در کشور عربی قطر منتشر شده است و افغانستان نیز به هدف بحث در همین مورد سفیر افغانستان را از قطر به کابل فراخوانده است.

XS
SM
MD
LG