لینک های دسترسی

استقبال شورای عالی صلح از موافقت طالبان به گشایش دفتر صلح


استقبال شورای عالی صلح از موافقت طالبان به گشایش دفتر صلح

در ده سال اخیر برای اولین بار طالبان مخالف دولت برای گفتگوهای صلح با نیروهای بین المللی موافقت نموده است.

طالبان مخالف دولت با نشر اعلامیه رسمی تأیید نموده است که با در نظرداشت حضور فعال در داخل کشور با نیروهای بین المللی آماده افهام و تفهیم می باشند و به این منظور در بیرون از کشور برای گشایش دفتر سیاسی در قطر ویا کشور دیگری به توافقات ابتدایی رسیده اند.

طالبان همچنان خواستار تبادل اسیران از زندان گوانتنامو نیز گردیده اند.

در اعلامیه طالبان گفته شده است در قضیه افغانستان طالبان و نیروهای امریکایی و هم پیمانان آن درگیر می باشند که به این اساس طرف اصلی طالبان و نیروهای امریکایی می باشد.

حوا علم نورستانی، عضو شورای عالی صلح افغانستان، در مورد گشایش دفتر برای گفتگو با طالبان استقبال کرده می گوید "کار بسیار نیک است که برادران ما به همراه ما به بسیار خوبی در کشور قطر بنشینند هر خواسته های که داشته باشند، به همرای ما شریک نمایند، تا ما بتوانیم که به یک صلح پایدار برسیم.

شورای عالی صلح افغانستان که مسوولیت روند مصالحه ملی را در کشور به عهده دارد از ورود هیئت حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار استقبال نموده است.

حزب اسلامی تحت رهبری حکمتیار هنوزهم در مقابل نیروهای خارجی و حکومت افغانستان در مخالفت مسلحانه قرار دارد.

حامدعلمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، نیز تایید نموده است که رئیس جمهور افغانستان با هیئت حزب اسلامی افغانستان در مورد صلح گفتگوی هایی داشته است.

معاون سخنگوی، رئیس جمهور افغانستان می گوید "اجندای کلی مسئله صلح است، هیئت حزب اسلامی به ابتکار شورای صلح با رئیس جمهور افغانستان ملاقات نمودند، و با نمایندگان جامعه جهانی در کابل نیز ملاقات های خوهند داشت."

هارون زرغون، سخنگوی حزب اسلامی افغانستان، می پذیرد که هیئت حزب اسلامی افغانستان مصروف گفتگو با مقامات حکومت افغانستان، احزاب و رجال برجسته در کابل می باشد.

هارون زرغون با وصف اینکه می گوید حکومت افغانستان صلاحیت گفتگوی مصالحه را ندارد و صلاحیت گفتگو با مقامات امریکایی می باشد، اما باز هم برای تفاهم با مقامات حکومت افغان، هیئت حزب اسلامی به کابل فرستاده شده است.

اسماعیل قاسمیار، عضو شورای عالی صلح می گوید شورای عالی صلح نظر به رسالتی که دارد آغاز مذاکرات با هیئت حزب اسلامی را استقبال میکند و انتظار دارد که گام های بعدی استوار تر باشد که مردم افغانستان را به صلح دایمی نایل نمایند.

قاسمیار گفت "هیئت حزب اسلامی جهت صحبت های مقدماتی مذکرات صلح، با شورای عالی صلح، رئیس جمهور افغانستان و مقامات حکومت افغانستان ملاقات هایی داشته اند. امیدوار هستیم که به زودی شاهد گفتگو های سازنده به نفع پروسه صلح با رهبری حزب اسلامی صورت بگیرد."

حزب اسلامی افغانستان و گروه طالبان از ده سال به این سو در مقابل نیروهای بین المللی در افغانستان و دولت افغانستان در جنگ قراردارد و ولی در این اخیر یکبار دیگر آمدن هیئت حزب اسلامی، و موافقت طالبان برای گشایش دفتر به هدف گفتگو صلح در قطر، مواردی هستند که امیدواری های رسیدن به صلح را افزایش داده است.

XS
SM
MD
LG