لینک های دسترسی

استفاده از اطفال در حملات انتحاری


علی یکتن از اطفال که برای حملۀ انتحاری تربیه شده بود

زمانی که علی احمد سیزده ساله در مورد تعلیم و تربیه صحبت می نماید، در مورد تعلیم و تربیه یی نیست که وی از آن برخوردار است.

وی می گوید "برای من نشان دادند که چگونه تفنگ را استفاده نمایم، و همچنان چگونه با فشار دادن یک دکمه حملۀ انتحاری را انجام دهم. آنها همچنان گفتند که برای من پول زیاد می دهند."

پدر و مادر علی وفات نموده اند. وی با برادر کوچکتر خود همرای کاکای خود در بلوچستان پاکستان زندگی می نمود. وی سه ماه قبل از آنجا فرار کرد. وی می گوید "من با سه نفر در سرحد ملاقات کردم ، از آنها خواستم که برای من کار بدهند. آنها از من خواستند تا همرایشان بروم. تا یک قسمت راه که رسیدیم، آنها چیزی را برویم انداختند تا دیده نتوانم. دستان و پا های مرابستند. آنها مرا در یک مرکز تمرینات بردند و برای بیست روز مرا تمرین دادند."

کسانیکه که علی را استخدام نمودند به وی پایگاه نظامی امریکا در سپین بولدک را نشان دادند و از وی خواستند که در آنجا حمله انتحاری نماید. وی حرف های طالبان را به یاد آورده می گوید "آنها برایم گفتند اگر حمله انتحاری را انجام دهی به جنت می روی، حتی اگر یک امریکائی را بکشی. من گفتم که خود من هم کشته می شوم. آنها گفتند روح تو آرام خواهد شد."

علی نمی خواست این کار را انجام دهد. او می خواست فرار نماید. اما قبل از فرار باشنده گان محل بر وی شک بر شدند و وی را به مقامات امنیتی تسلیم دادند.

مقامات در قندهار می گویند در سال گذشته شورشیان کمتر رو در رو با عساکر جنگیده اند. در عوض آنان حملات انتحاری را ترجیع داده و بیشتر از اطفال استفاده نموده اند.

جنرال عبدالرازق سرپرست قوماندانی امنیت ولایت قندهار می گوید "اطفالی هستند که از هشت یا ده سال زیاد عمر ندارند. آنان اصلا بم انتحاری را که در پشت شان بسته می شود نمی دانند که چه است. برایشان پنجاه یا صد افغانی می دهند. دکمه بم در دست کس دیگری است."

طالبان افغان می گویند هیچگاه از اطفال برای بمگزاری های انتحاری استفاده نکرده اند. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان می گوید این طرزالعمل خلاف اسلام است.

علی در حال حاضر تحت نظارت استخبارات پاکستان قرار دارد و آنان نمی دانند که با وی چه معاملۀ نمایند.

علی از خود فامیل ندارد و مراکز سرپناه دهی هم وی را قبول نمی کند. وی می گوید در مورد برادر خود نگران است. وی علاقه دارد با اطفال هم سن خود همبازی باشد و درس بخواند.

XS
SM
MD
LG