لینک های دسترسی

یک تعداد افراد متهم به جرم همکاری با طالبان از زندان آزاد شدند


تعدادی از افرادی که به جرم مخالفت با دولت و همکاری با طالبان در زندان های افغانستان نگهداری میشدند، روز سه شنبه به صورت گروهی توسط لوی څارنوالی افغانستان آزاد شدند.

این افراد که تعداد شان به ۲۴ تن میرسید، در زندان پلچرخی کابل و ریاست امنیت ملی زندانی بوده اند. تعدادی از آنها چهار سال را در زندان سپری کرده بودند.

به گفته محمد اسحق الکو، لوی څارنوال افغانستان، بعد از جرگه مشورتی صلح، ۱۲۰ تن دیگر به گونه انفرادی آزاد شده اند که با این گروه، تعداد مجموعی این افراد به بیش از ۱۴۰ تن میرسد.

آقای الکو به خبرنگار صدای امریکا در مورد اینکه این افراد بی گناه بوده اند و یا اگر بی گناه باشند، باید جبران خساره به آنها پرداخته شود، گفت که "این افراد از سوی رئیس جمهور عفو گردیده اند و جرم های شان ثابت میباشد."

همچنان یکی از این زندانیان آزاد شده به صدای امریکا گفت:

"اصل شکایت از افغانهاست، زیرا به خاطر ده روپیه، یک افغان میخیزد افغان دیگر را به امریکای ها معرفی غلط میکند. دو هزار افغانی که در زندان هستند، شکایت از امریکایی های ندارند."

XS
SM
MD
LG