لینک های دسترسی

تهدید تندروان طالب قبل از حمله در افغانستان


تهدید تندروان طالب قبل از حمله در افغانستان

حملات در افغانستان بدون هشدار به وقوع نمی پیوندد و تهدیدها معمولا هفته ها قبل از سوی طالبان فرستاده می شود.

در این گزارش به تهدید وارده بر یک مرد افغان که در بخش انتقال مسؤولیت امینتی از امریکایی ها به افغان ها است می پردازیم که وی آن را از جانب طالبان دریافت نموده است.

XS
SM
MD
LG