لینک های دسترسی

Breaking News

وضع تعزیرات امریکا بر اعضای ارشد گروه طالبان


وضع تعزیرات امریکا بر اعضای ارشد گروه طالبان

ایالات متحده بر سه تمویل کنندۀ عمدۀ گروه طالبان افغانستان و یک تمویل کنندۀ شبکۀ دهشت افگنی همکار آن گروه تعزیرات جدید را وضع نموده است.

وزارت خزائن ایالات متحده بروز پنجشنبه اعلام نمود که گل آقا اسحاق زی، امیر عبدالله، و نصرالدین حقانی باگروه طالبان و شبکۀ حقانی دست دارند.

این وزارت اعلام کرد که اسحاق زی مسئول کمیسون مالی طالبان بوده، و عبدالله بحیث مسئول ارشد مالی ملاه عمر، رهبر طالبان کار کرده است.

وزارت خزائن اعلام نمود که نصرالدین مامور خاص شبکۀ حقانی میباشد. شبکۀ حقانی از داخل پاکستان در مناطق سرحدی همجوار افغانستان فعالیت دارد.

این تعزیرات در بر گیرندۀ مسدودی دارایی آنها، و منع شرکت ها و تجار امریکایی از معامله با آنان میباشد.

XS
SM
MD
LG