لینک های دسترسی

Breaking News

طالبان آزاد شده مانند گذشته موثر نیستند - تحلیل


امریکی اخبارات سے: طالبان کے ساتھ مذاکرات
یک سخنگوی طالبان افغان می گوید که پنج عضو ارشد آن گروه که به تازگی در پی یک معاملۀ جنجال برانگیز با یک سرباز امریکایی تبادله شد، پس از ۱۳ سال حبس با خانواده هایشان پیوسته اند.

ذبیح الله مجاهد، می گوید که افراد رها شده در قطر، در کنار خانواده هایشان نفس تازه یافتند. او در یک تماس تیلیفونی به صدای امریکا، در مورد اینکه این رهبران طالبان با دفتر این گروه در دوهه، مرکز قطر خواهند پیوست یا نه، معلومات ارایه نکرد.

این سخنگوی طالبان می گوید که (طالبان) رها شده نحیف، ضعیف و بیمار اند و به استراحت نیاز دارند. مجاهد افزود که "بگذارید وضعیت صحی آنان به حالت عادی برگردد، پس از آن در مورد نقش آیندۀ شان تصمیم اتخاذ خواهد شد."

بارک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده حین اعلام تبادلۀ زندانیان در قصر سفید گفت که حکومت قطر به کشورش تعهد سپرده اقداماتی را روی دست خواهد گرفت که به امنیت ملی امریکا صدمۀ نرسد.

توافق صورت گرفته است که رهبران رها شدۀ طالبان تحت قیودات زیست داشته و تا یک سال حق بیرون شدن از قطر را نخواهند داشت.

موثریت طالبان رها شده

کیت کلارک، ناظر امور افغانستان و عضو ارشد شبکۀ تحلیلگران افغانستان، در مورد مؤثریت طالبان رها شده از زندان گونتانامو، خوشبین نیست.

کلارک می گوید که شاید آنان در سال ۲۰۰۱ افراد بیش از حد مهم بودند، اما "نمیدانیم که حال در کدام موقف اند. آنان ۱۳ سال زندان را سپری کرده و از گروهی دور بودند که به شکل غیر منظم تغییر کرده است."

به باور خانم کلارک، طالبان امروزی در "تناسب به طالبان سال ۲۰۰۱ بسیار زیاد تفاوت دارد."

باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده زیر فشار های قانونگذارانی قرار دارد که می گویند از تبادلۀ زندانیان آگاهی نداشتند و او را به قانون شکنی متهم میکنند.

برخی از قانونگذاران اظهار نگرانی کرده اند که رهبران رها شده دوباره به شورشگری خواهند پرداخت تا دست آورد های را آسیب زنند که افغانستان با کمک ایالات متحده کسب کرده است.

با آنهم کلارک می گوید که این نگرانی ها در چشم انداز واقعیت ها در افغانستان، بیجا شده است. او به این باور است که نحوۀ پرداخت طالبان رها شده به شورشگری مشکل به نظر می رسد.

این تحلیلگر امور افغانستان می گوید که نیرو های افغان بیش از حدس ممکن، ظرفیت های خود را بلند برده و آنچنانیکه امریکایی ها فکر می کنند، این طالب ها آنگونه نیستند.

ذبیح الله مجاهد گفته است که مذاکرات صلح با حکومت افغانستان، شامل معاملۀ تبادلۀ زندانیان نیست. دپلومات های امریکایی در کابل نیز تصریح کرده اند که مذاکرات با طالبان فقط به رهایی سرباز امریکایی محدود بوده است.
XS
SM
MD
LG