لینک های دسترسی

'طالبان از بعضی مکاتب افغانستان نظارت می کند'


'طالبان از بعضی مکاتب افغانستان نظارت می کند'

وزارت معارف افغانستان تعدادی از مسوولین معارف و اعضای شوراهای دفاع و حمایت از معارف را به منظور استقبال از فعالیت های شان در راستای گسترش و توسعه معارف به مناطق دور دست و نا امن به کابل دعوت نموده اند.

به قول از مسوولین معارف افغانستان، شوراهای حمایت از معارف موافق گردیده اند که در جریان فعالیت های خویش بیش از پنج صد باب مکتب مسدود شده را دوباره با استفاده از نفوذ دینی و قومی خویش باز و فعال نگاه داشته اند.

داکتر محمد شفیق صمیم، معین تعلیمات اسلامی وزارت معارف افغانستان می گوید "در تمام مناطق کشور حتی در مناطق نا امن مکاتب، مدارس و اعضای معارف ما وجود دارند، ولی به دلایل مشکلات امنیتی تعداد از مکاتب ما مسدود می باشند ، شورای های حمایتی معارف در این مورد همکاری می نمایند."

نمایندگان و اعضای شوراهای حمایت از معارف افغانستان می گویند مردم افغانستان اهمیت تعلیم وتربیه را خوبتر درک نموده اند اما مشکلات نا امنی باعث گردیده که معارف در ولایات دور دست با مشکلات مواجه گردد.

مولوی کریم الله آمر تعلیمات اسلامی معارف ولایت کندهار میگوید "مردم در مجموع با تعلیم و تربیه علاقمندی دارند، ولی متأسفانه مکاتب که مسدود گردیده، دلیل آن مشکلات امنیتی می باشد. در مناطقی که اخیرا امنیت بهتر گردیده شما می بینید که مکاتب به روی شاگردان باز می گردد."

مولوی شمس الرحمان مسوول شورای حمایت از معارف ولایت لوگر می گوید در مناطقی که فعلا طالبان حضور دارند مکاتب را فعال نموده اند و طالبان با مکاتب در آن ولایت مشکل ندارند.

او گفت "در جای های که طالبان وجود دارند مکاتب ما فعال است ، سه روز قبل ما یک باب مکتب را افتتاح نمودیم، طالبان با معارف کدام مشکل ندارند."

مسوولین شوراهای حمایت از معارف ولایت کنر می گویند طالبان حتی در ولسوالی های دور دست مکاتب را کنترول می نمایند ولی مخالف انسداد مکاتب نمی باشند.

مولوی محمد انور، عضو شورای حمایت از معارف و مشاور ریاست معارف ولایت کنر می گوید حتی به یک ساحه دورتر در ولایت کنر که بروید در آن جا شما مکتب شاگرد و معلم را می بینید. حتی ساحاتی نیز وجود دارند که خود طالبان از مکاتب نظارت می کنند که معلمین باید به وقت معین به مکاتب حاضر گردند."

شوراهای حمایتی معارف که در تمام ولسوالی های ۳۴ ولایت افغانستان ایجاد گردیده، علاوه بر حمایت عملی شان نیازمندی های معارف را نیز یادداشت و برای حل آن توجه مقامات مسوول را مبذول می نمایند. این شوراها از کدام امتیاز مادی برخوردار نمی باشند.

XS
SM
MD
LG