لینک های دسترسی

مذاکره با طالبان در قطر و یا عربستان سعودی روندی جدا از هم نیست


مذاکره با طالبان در قطر و یا عربستان سعودی روندی جدا از هم نیست

ویلیام پیتی، سفیر بریتانیا در کابل روز سه شنبه در کنفرانس خبری گفت که امضای سند مشارکت دراز مدت میان افغانستان وبریتانیا برای افغانستان بسیار مهم است و درتامین امنیت و حفظ ثبات کمک خواهد کرد. این سند روز شنبه در لندن به امضا رهبران دو کشور رسید.

سفیر بریتانیا راجع به روند مذاکرات با طالبان در قطر که از جانب ایالات متحده امریکا پیش برده می شود و مذاکرات با طالبان در عربستان سعودی که حکومت افغانستان علاقمند آن است اظهار داشت که این دو پروسه از هم جدا مستقل نیستند.

"این پروسه مجزا و جداگانه نیست که مذاکره با طالبان در قطر، ترکیه و یا عربستان سعودی از هم جدا باشند، بلکه هر دوی این جریان بخشی از مذاکره با طالبان است. ما به مذاکرات میان ایالت متحده وطالبان التفات خاص نداریم ما خواهان گفتگو میان افغان ها وطالبان هستیم و از یک پروسه گفتمان افغانی با طالبان حمایت میکنیم."

سفیر بریتانیا، با ارایه توضیحات بیشتر به خبرنگاران گفت: "اگر حکومت افغانستان بخواهد مذاکره بکند، برای ما فرق نمی کند که کجا مذاکرات را انجام میدهد مهم اینست که طالبان با حکومت افغانستان مذاکرات بکند که چگونه به پروسه سیاسی شامل شود، چگونه روابط خود را با دهشت افگنی بین المللی قطع نماید. این که کجا مذاکرات صورت میگیرد، اهمیت زیاد ندارد وحکومت بریتانیا از روند مذاکره حمایت میکند."

ازجانب دیگر، جیمز کینیگهام، معاون سفیر ایالات متحده امریکا در کابل روز سه شنبه دریک نشست خبری از همکاری عربستان سعودی در پروسه صلح افغانستان استقبال نموده علاوه کرده است که تا حال در کشور قطر نه کدام دفتر برای مذاکرات با طالبان ایجاد شده است و نه هم بحثهای صلح با مخالفان دولت افغانستان در آن کشور راه اندازی شده است.

درهمین حال، حکیم عاشر، رئیس مرکز رسانه های حکومت افغانستان نیز در صحبت با رادیو اشنا باز شدن دفاتر دیگر طالبان در عربستان سعودی وترکیه را تکذیب کرده گفت دفتر طالبان در قطر باز می شود اما به لحاظ گستردگی مذاکرات صلح جلسات می تواند در کشورهایی مثل عربستان سعودی یا ترکیه انجام شود.

عاشر تصریح کرد جلسه درکشورهای دیگر به معنای افتتاح دفترطالبان درکشور دیگر نیست.

معاون سفیر امریکا در کابل از چگونگی روند مذاکرات باطالبان در ریاض اظهار بی اطلاعی کرده گفت "من راجع به مذاکرات وگفتگو که در عربستان سعودی صورت می گیرد معلومات خاص ندارم. مگر رییس جمهور ما به وضاحت بیان داشته است که به همکاری عربستان سعودی علاقمند است. سفیر گروسمن در سفر به منطقه بشمول ریاض اظهار داشته است که سعودی از پروسه صلح افغانستان حمایت می کند."

به گفته آقای کینیگهام گشایش دفتر و شروع بحث های صلح در قطر، زمانی ممکن است که تماس ها با حکومت افغانستان برقرارشود و طالبان هم ازخشونت دست بکشند و با نشر اعلامیه ها روابط خود را با دهشت افگنی بین المللی قطع نمایند.

معاون سفیر ایالات متحده افزود تماس ها وگفتگوها، به خاطر زمینه سازی و فراهم کردن فرصت ها برای تامین ارتباطات برای پروسه صلح در سطح منطقه با تعداد زیادی ازمردم بشمول طالبان صورت گرفته اند.

کینیگهام گفت دولت امریکا و هم پیمانانش از روند صلح افغانی حمایت می کند و از تمام کانالهایی که به سطح منطقه برای صلح مفید باشد ازآن استفاده می کند تا تنش ها وکشمکش های جاری در افغانستان خاتمه یابد.

XS
SM
MD
LG