لینک های دسترسی

Breaking News

واکنش ریاست امنیت ملی در قبال تصمیم شورای امنیت


لطف الله مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان

ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان، از تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر افزودن تحریک طالبان پاکستان در فهرست تعذیرات ضد دهشت افگنی استقبال نمود.

لطف الله مشعل سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی در کابل گفت:

"در لست سیاه قرار دادن این تحریک بازار انتحاری یا مارکیتی را که در آن انتحاری خریداری میشود را زیر فشار قرار میدهد. ولی فکر نمیکنم که کدام اثر مستقیمی بالای فعالیت هایشان داشته باشد."

وی افزود وضع تعزیرات بسنده نبوده، باید پناه گاه های تحریک طالبان پاکستان مشخص شده و هدف قرار گیرند.

وی افزود هر چند تحریک طالبان پاکستان در افغانستان درگیر نیست اما این گروه شبکۀ حقانی و دیگر طالبان افغانی را در در کار تولید و تربیۀ انتحارکننده گان کمک گسترده میکند.

XS
SM
MD
LG