لینک های دسترسی

نیرو های آیساف مستقر در افغانستان می گویند که مخالفین مسلح دولت در تبلیغات خود برای عملیات بهاری، ناکام شده اند.

جنرال کارستن جاکوبسن، سخنگوی آیساف در کابل گفت که شورشیان مخالف حکومت تضعیف شده اند و قوای امنیتی افغان بدون حمایت ایتلاف می توانند از عملیات مخالفین جلوگیری کنند.

جاکوبسن اضافه کرد که روند انتقال به شکل درست جریان دارد و کاهشی در حملات مخالفین مسلح نیز دیده می شود.

سخنگوی آیساف همچنان اضافه کرد که اکثریت طالبان خواهان صلح اند و تا کنون حدود چهار هزار و هفتصد مسلح مخالف به روند صلح پیوسته و سلاح خود را بر زمین گذاشته اند.

XS
SM
MD
LG