لینک های دسترسی

Breaking News

روبات در مکتب فنلند زبان تدریس می کند 


یک روبات که الیاس نام گذاری شده است، به تازگی تدریس لسان را در یکی از مکاتب ابتدایۀ فنلند آغاز کرده است.

حوصلۀ مندی بی پایان برای پاسخ دهی سوالات به صورت مکرر، یکی از ویژگی های این روبات است و شاگردان این مکتب هیچگاهی برای پرسش یک سوال، احساس خجالتی نمی کنند.

این ماشین تدریس لسان متشکل از یک روبات و نرم افزار تیلفون موبایل است.

این روبات قادر است به ۲۳ لسان مختلف افهام و تفهیم کند و با نرم افزاری مجهز است که نیازمندی شاگردان را درک می کند و آنان را به فراگیری لسان تشویق می کند. در دورۀ آزمایشی، این روبات فقط به لسان های انگلیسی، فنلندی و آلمانی مکالمه می کند.

علاوه بر آن، الیاس روبات از توانایی برخوردار است تا سطح مهارت شاگردان را درک کند و مطابق به سطح توانایی سوالات آنان، خود را آماده کند. الیاس همچنین قادر است تا سایر معلمین را در مورد مشکلات احتمالی شاگردان، آگاهی بدهد.

هدف این برنامۀ آزمایشی در فنلند این است تا دیده شود که آیا استفاده از روبات می تواند کیفیت تدریس را بهبود ببخشد.

روبات ها، برخلاف معلمین انسان، قادر به ایجاد نظم و دسپلین در میان شاگردان نیستند.

XS
SM
MD
LG