لینک های دسترسی

سه گروه قوی دهشت افگن در سه ولایت بازداشت شد


مقامات ریاست امنیت ملی افغانستان میگویند، در سه ولایت سه گروه دهشت افگن را بازداشت کرده اند که در سازماندهی حملات دهشت افگنی نقش قوی داشته اند.

سعید انصاری، سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان در کابل گفت، گروه چهار نفری دهشت افگنی در ولایت خوست باز داشت گردیده است.

به گفته او این گروه در حملات دهشت افگنی دست داشته و حتی با افرادی در ارتباط بودند که در حمله اخیر بر قرارگاه مشترک نیرو های افغان و امریکایی در خوست دست داشتند.

آقای انصاری همچنان گفت که گروه پنج نفری دهشت افگنی در ولایت قندهار هنگامی بازداشت گردیدند که مصروف سازماندهی حملات انتحاری در آن ولایت بودند .

درعین حال یک گروه هشت نفری دهشت افگنان در ولایت پروان بازداشت گردیده است. این گروه در حملات انتحاری دست داشته اند.

مقامات ریاست امنیت ملی افغانستان میگویند، با توقیف این افراد در ولایت خوست وضعیت امنیتی بهتر شده است، در ولایت پروان نیز این گرفتاری تاثیر مثبتی گذاشته است.

قبل از این نیز ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت شماری از دهشت افگنان در کابل و برخی از ولایات دیگر خبر داده بود.

XS
SM
MD
LG