لینک های دسترسی

انگیزۀ حمله بر مأموریت پولیس در تکزاس چه بود؟


فرد مهاجم، سوار یک موتر زرهی بود

پدر یک مردی که مقامات امنیتی ایالات متحده وی را در قضیۀ حمله بر یک مأموریت پولیس شهر دالاس در ایالت تکزاس دخیل خوانده اند، میگوید که پسرش احساسات شدیدی برضد نیرو های عامل قانون داشت.

مقامات در تکزاس به روز شنبه خبر دادند که یک فرد مسلح در یک موتر زرهی، بر مأموریت پولیس گلوله باری کرد و سپس پابه فرار نهاد. پولیس بعداً این موتر را در حومۀ دالاس متوقف ساخت و پس از درگیری با فرد مظنون و سه ساعت بن بست، یک نشانزن پولیس موفق شد که فرد مظنون را با ضرب گلوله از پا در آرد.

پدر مظنون کشته شده، که او نیز همانند فرزندش جیمز بولویر نام دارد، میگوید که پسرش یک روز قبل از این که واقعه رخ دهد، چند ساعتی در خانۀ او بود.

جیمز بولویر میگوید وقتی با او سخن از ویدیوی پخش شدۀ پولیس را یاد کرد که در آن با نوجوانان سیاهپوست با خشونت رفتار میشود، پسرش راجع به پولیس، یک تبصرۀ شدیداً انتقاد آمیز کرد، اما از پلان خود، هیچ یاد آوری نکرد. او افزود که « او طوری احساس میکرد که همه چیز را از دست داده است. او بیکار بود، و به خاطری که در سوابق اش خشونت خانوادگی ثبت بود، کاری پیدا کرده نمیتوانست.»

گفته میشود بولویر که بالاخره از سوی پولیس کشته شد، به خاطر از دست دادن حق نگهبانی پسرش نیز خشمگین بود. پدرش میگوید به نظر او، پسرش قصد ضرر رساندن به کسی را نداشت و میخواست یک نوع احتجاج نشان دهد، اما این کار به قیمت جانش تمام شد.

پولیس می گوید که فرد حمله کننده، سابقۀ یک بار توقیف به دلیل خشونت خانوادگی داشته و پولیس را به خاطری که او را دهشت افگن خوانده بود، نکوهش میکرد. با آنهم، معلوماتی که گویا او با کدام گروه دهشت افگن در تماس بوده باشد، تا کنون انتشار نیافته است.

XS
SM
MD
LG