لینک های دسترسی

Breaking News

از حمله احتمالی بر کانگرس امریکا جلوگیری شد


مظنون روز گذشته از ایالت اوهایو سلاح خریداری کرده بود

مرد امریکایی در ایالت اوهایوی ایالات متحده، به اتهام طرح توطئه احتمالی بمگذاری و گلوله باری در داخل و حومۀ کانگرس ایالات متحدۀ امریکا، توقیف شد.

کریستوفر کورنل به روز چهارشنبه پس از خرید اسلحه از یک مغازه فروش اسلحه درایالت اوهایو از سوی مأمورین فدرال بازداشت شد.

بر اساس اسناد محکمه، کورنل باور داشته که حملۀ وی بالای کانگرس حمایتی از گروه دولت اسلامی خواهد بود. بر اساس اسناد محکمه، این هم گزارش شده آقای کورنل، درخارج از کشور در ارتباط ممکن به این توطئه، در خارج از ایالات متحده نیز درتماس بوده است.

مسؤول اسلحه فروشی واقع در شهر سینسناتی میگوید که هنگام فروش اسلحه، آقای کورنل کدام وضعیت و رفتار غیرعادی نداشت، اما کمی پر حرف بود و قطعاً چیزی که نشان دهد که او درهمچو قضیه به این پیمانه دخیل باشد به نظر نمی خورد.

کورنل طرح های برای سفر به واشنگتن و بررسی وضع تدابیر و اقدامات امنیتی در اطراف ساختمان دولتی و تنظیم بم لوله یی در خارج از ساختمان کانگرس نیز داشته است.

کورنل در یک محکمه فدرال به داشتن سلاح و اقدام به کشتار یک مقام حکومت ایالات متحده متهم شده است.

جان کورنل، پدر فرد مظنون معتقد است که ادارۀ پولیس فدرال ایالات متحده یا اف بی آی، از مدتی چند به این طرف و به شمول زمان رفت و آمد های کرستوفر به مسجد، در برابر پسرش دعوایی را آماده میساخت.

پدراین فرد مظنون گفت که به نظر او اگرپسرش توطئه چینی یا هر کاری دیگری میکرد، باید همان زمان توقیف میشد.

براساس اسناد محکمه ، کورنل ممکن به اف بی آی گفته باشد که اعضای کانگرس دشمنان او است و برمبنای شهادت وی در محکمه، کورنل درمورد ساختن بم لوله یی بررسی انجام داده و یک تفنگ و ششصد گلوله و مهمات دیگر را خریداری کرده است.

اف بی آ ی گفته است که کورنل در کامپیوتر خود ویدیو های چگونگی ساختن بم و تصاویر گروه های افراطی را نیز داشته است.

XS
SM
MD
LG