لینک های دسترسی

واشنگتن پست: اظهارات منتقدانۀ حامد کرزی در مورد مصرف کمک ها


واشنگتن پست: اظهارات منتقدانۀ حامد کرزی در مورد مصرف کمک ها

روزنامۀ واشنگتن پُست در مورد سفر حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان به آلمان مطلبی دارد تحت عنوان، "اظهارات منتقدانۀ حامد کرزی در مورد مصرف کمک ها از طرق غیر حکومتی."

روزنامه با استناد به گفته های روز یکشنبه حامد کرزی رییس جمهور افغانستان نوشته است که مصرف کمک های جامعۀ جهانی از مجراهای دیگر، غیر از حکومت افغانستان، تلاش هایی را که به منظور موثریت این مقادیر هنگفت انجام میشود، تحت شعاع قرار میدهد. رییس جمهور افغانستان، گروه های بازسازی ولایتی یا " پی آر تی " را یکی از نگرانی های موجود یاد آور شده است.

در ادامۀ مطلب میخوانیم که رییس جمهور افغانستان، برعلاوۀ اظهاراتش در مورد عدم استفادۀ کمک ها از طریق حکومت افغانستان، یکبار دیگر وعده سپرد که با فَساد در افغانستان مبارزه خواهد کرد.

نویسندۀ واشنگتن پست، فساد اداری موجود در حکومت افغانستان را یکی از دلایل کلیدی بی میلی سازمان های بین المللی در معاملۀ مستقیم این سازمان ها با حکومت عنوان کرده است.

روزنامه با استناد به گفته های حامد کرزی که در آخرین روز کنفرانس امنیتی مُنشن اظهار داشته نوشته است: " افغانستان در حالیکه برای تحویل گیری مکمل مسئولیت امنیتی در سال 2014 آمادگی میگیرد، رهبر آن کشور گفت، او برای اثبات قابلیت رهبری و مسئولیت پذیری روند مصمَم است."

رییس جمهور افغانستان اظهار داشته است که وی اولین مرحلۀ انتقال مسوولیت امنیتی را در 21 ماه مارچ اعلام خواهد کرد. ولی در مورد جزئیات آن چیزی نگفت.

نویسنده از اظهارات حامد کرزی نقل قول نموده مینگارد: " کارشکنی و کاغذ پرانی در افغانستان به خاطر زیربناهای به میراث آورده اش و هم همکاری تخنیکی شرکای افغانستان که به درستی همآهنگ نگردیده است، میباشد."

نویسندۀ واشنگتن پست، با استناد به گفته های رییس جمهور افغانستان نوشته است که وی گفته کشورش نیازمند کمک در ساختار خدمات عامۀ میباشد که فعال، مدرن غیر سیاسی باشد.

در ختم مطلب واشنگتن پست آمده است که وزیر خارجۀ آلمان که همراه با حامد کرزی سخنرانی مینمود گفت که به جا است تا در مورد اینکه آیا پول جامعۀ بین المللی به مقاصد اصلی میرسد یا خیر سوال صورت گیرد.

***

در روزنامۀ باستن گلوب مطلبی به چاپ رسیده که در آن نظریات سناتور جان ایف کِری، مبنی بر کاهش نقش ایالات متحده امریکا در جنگ افغانستان را به چاپ رسانیده است.

در این مطلب آمده است که کِری خواسته تا نظریات اندریف جی بیسویچ را که استاد پوهنتون باستن، یکی از دگروالان متقاعد و منتقد شدید ستراتیژی ایالات متحده در قبال افغانستان است، در مورد جنگ افغانستان جویا گردد.

روزنامه از ملاقات یک ساعتۀ استاد بیسویچ با کییری خبر داده است که در آن استاد به سناتور توضیح داده است که چرا جنگ بیشتر از ده سالۀ افغانستان به سوی یک ویتنام دیگر میرود.

در ادامه میخوانیم که نویسنده کییری را که خود یک متقاعد جنگ ویتنام است مخالف آن جنگ معرفی مینماید اما میافزاید که وی با این نتیجه گیری شدیداً مخالفت نموده است. اما نویسنده نگاشته که دیدار وی با استاد و متقاعد جنگ ویتنام این را میرساند که کِری در سیر جنگ به شک افتاده است.

نویسندۀ روزنامۀ باستن گلوب مینگارد، کِری که یک زمانی یکی از حمایت کنندگان سرسخت اوباما در جنگ افغانستان بود گفته است، وی به این نتیجه رسیده است که ستراتیژی امریکا باید بازنگری شود. وی خواهان تمرکز مشخص تر و دقیق تر و تعداد کمتر از 155 هزار عسکر امریکایی در افغانستان شده است.

روزنامه افزوده است که جان کِری در همین چند هفتۀ گذشته گفت: " واضح است من فکر میکنم که پیشرفت های در عرصۀ نظامی صورت گرفته است، اما همه گان میپذیرند که راه حل نظامی وجود ندارد."

کِری نگرانی اش را در این نکته خلاصه نموده است که آیا حکومتداری به قدر کافی پیشرفت خواهد کرد تا یک تغییر را بوجود آورد یا خیر.

XS
SM
MD
LG