لینک های دسترسی

Breaking News

المپیک ۲۰۲۰ جاپان تا ۳۰ میلیارد دالر هزینه برخواهد داشت


نمای ستدیوم مرکزی المپیک ۲۰۲۰ توکیو

سازمان دهنده‌گان المپیک ۲۰۲۰ توکیو نخستین تخمین مصارف این رویداد ورزشی را دو تا سه میلیارد دالر کمتر از سطح تعیین شدۀ قبلی اعلام کردند.

برگزارکننده‌گان روز چهارشنبه اعلام کردند که حدود ۱.۶ تریلیون تا ۱.۸ تریلیون ین جاپانی (۱۴ میلیاد تا ۱۵ میلیارد دالر) صرف این رویداد خواهد شد.

اساساً مصارف برگزاری المپیکبه شمول ساختن تاسیسات و زیربناها، نباید بیشتر از نصف بودجۀ مجموعی آن باشد.

جان کوتس رئیس کمیتۀ بین المللی المپیک با انتقاد از مصارف بلند المپیک جاپان گفت که هیچگاهی با هزینۀ ۱۷ میلیارد دالری که جاپان پیشنهاد کرده بود، توافق نکرده است.

در همین حال هیئت دولتی جاپان برای بررسی مصارف المپیک ۲۰۲۰ هشدار داده است که اگر مصارف به گونۀ جدی کاهش نیابد، تا زمان پایان رقابت‌ها هزینۀ این رویداد از مرز ۳۰ میلیارد دالر خواهدگذشت.

کمیتۀ بین المللی المپیک همچنان زیر فشار است تا با کاهش مصارف المپیک، کشورهای بیشتری را برای میزبانی این رویداد ورزشی ترغیب کند.

هزینۀ ۵۱ میلیارد دالری المپیک زمستانی ۲۰۱۴ در شهر سوچی روسیه سبب شد که شمار زیاد کشورها در داوطلبی برای میزبانی المپیک ۲۰۲۲ و ۲۰۲۴ شرکت نکنند. از اینرو کمیتۀ بین المللی المپیک اکنون میزبانان المپیک را ترغیب می‌کند تا از تاسیسات موجود یا موقتی حد اکثر استفاده را بکنند.

XS
SM
MD
LG