لینک های دسترسی

Breaking News

فساد در امریکا بیشتر شده است - سروی


قصر سفید بر اساس این سروی فاسدترین ارگان در نهادهای ۹ گانۀ دولت امریکا خوانده شده است

بر اساس یک سروی جدید، ۶۰ درصد امریکاییان به این باور اند که پس از انتخاب دونالد ترمپ به صفت رئیس جمهوری ایالات متحدۀ امریکا، فساد در امریکا زیاد شده است.

سازمان بین المللی شفافیت بر بنیاد مصاحبه با بیش از ۱۰۰۰ شهروند امریکایی گزارش داده است که به باور امریکاییان، قصر سفید فاسدترین ارگان در نهادهای ۹ گانۀ دولت امریکا است.

حدود ۴۴ درصد امریکاییان شرکت کننده در این سروی باورمند اند که آقای ترمپ و قصر سفید آغشته با فساد اند، حالانکه در سال ۲۰۱۶ حدود ۳۶ درصد شرکت کنندگان به این باور بودند. همچنان، ۵۸ درصد شرکت کنندگان گفته اندکه فساد در یک سال گذشته در امریکا افزایش یافته است.

سازمان بین المللی شفافیت همچنان با نشر نتایج این سروی گفته است که از هر ده امریکایی شرکت کننده در این سروی، هفت نفر شان باورمند اند که حکومت در مبارزه با فساد ناکام بوده است. در سال ۲۰۱۶ نصف شرکت کنندگان حکومت را در مبارزه با فساد ناکام خوانده بودند.

همچنان، بر اساس این سروی، ۳۸ درصد امریکاییان کانگرس و ۳۳ درصد آنان مقام‌های حکومت را آغشته با فساد عنوان کرده اند. ارگان‌های عدلی و قضایی، بر اساس یافته های این سروی، شفافترین نهاد دولتی از دید امریکاییان بوده است.

خوشبینی امریکاییان بر اساس یافته های این سروی از حکومت‌های ایالتی بهتر بوده و فقط ۲۳ درصد شرکت کنندگان مقام‌های محلی ایالتی را آغشته به فساد خوانده اند.

سازمان بین المللی شفافیت همچنان گزارش داده است که شرکت کنندگان این سروی راه اندازی مظاهرات و صدای رسای مردم را روش موثر مبارزه با فساد دانسته و همزمان از برکناری سیاستمدارانی که گمان می‌رود آلوده به فساد اند، به صفت برترین روش مبارزه با این پدیده یاد کرده اند.

XS
SM
MD
LG