لینک های دسترسی

علاقمندی افغانستان در برقراری تماس با طالبانی که به روند صلح می پیوندند


علاقمندی افغانستان در برقراری تماس با طالبانی که به روند صلح می پیوندند

افغانستان هنوز هم نیاز دارد تا با آن عده از رهبران طالبان که تمایل پیوستن با روند صلح را دارند، تماس بر قرار نماید. سلمان بشیر معاون وزارت خارجۀ پاکستان با اظهار این مطلب افزود که افغانستان در تأمین رابطه با چنین افراد طالبان، به کمک پاکستان نیاز خواهد داشت.

XS
SM
MD
LG