لینک های دسترسی

Breaking News

نخستین طرح قانون خدمات صحی ترمپ در کانگرس ناکام شد


طرح پیشنهاد شده برای جاگزین ساختن قانون خدمات صحی در ایالات متحدۀ امریکا، قبل از آن که حتی در مجلس نمایندگان کانگرس به رأی گیری گذاشته شود، ناکام گردید.

عقبگردِ جمهوریخواهان از رأی گیری روی پیشنویس تازه، شکست و ضربۀ بزرگی برای رئیس جمهور ترمپ تلقی میگردد، زیرا او در زمان کمپاین انتخاباتی گفته بود که پس از رسیدن به قصر سفید، قانون توشیح شدۀ از سوی اوباما در قسمت عرضۀ خدمات صحی را فسخ و آن را با یک قانون جدید جاگزین خواهد ساخت.

رئیس جمهور ترمپ برای تصویب اولین لایحۀ پیشنهادی ریاست جمهور اش در کانگرس، از هیچ تلاش دریغ نورزید، اما تلاش هایش بی نتیجه ماند.

او ملامتی این ناکامی اش را، به دوش دموکرات ها انداخته و گفت: "برای رسیدن به هدف بسیار نزدیک بودیم. اما اگر رای دموکرات ها را نداشته باشید، بسیار مشکل است."

این تنها قانونگذاران دموکرات نبود که رئیس جمهور آنان را ملامت میکند، بلکه دو دستگی میان قانونگذاران جمهوریخواه بود که آقای ترمپ را با این شکست مواجه ساخت.

انجمن قانونگذاران محافظه کار جمهوریخواه، در آخرین لحظات مذاکره با مایک پنس، معاون رئیس جمهور ترمپ، طرح او را رد کردند. و پس از آن که شماری دیگری از قانونگذاران جمهوریخواه، دودلی خود را در رسانه های اجتماعی ابراز کردند، پال راین، رئیس مجلس نمایندگان، به قصرسفید رفت تا رئیس جمهور را از این خبر بد آگاه کند.

اما دونالد کتل، استاد در پوهنتون مریلند، این را یک ناکامی شخصی برای یک رئیس جمهور جدید تلقی میکند. کتل میگوید: "رئیس جمهور گفته بود که با انجام این کار میخواهد خود را یک معاملگر مؤفق ثابت کند. اما اولین معاملۀ را که او باید انجام میداد، نقش بر آب شد."

اما رئیس مجلس نمایندگان تلاش ورزید تا عدم مؤفقیت رئیس جمهور را ناچیز جلو دهد. پال راین در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: "رئیس جمهور تمام تلاشهایش را بخرج داد. او هر آن چیزی که در توان داشت انجام داد تا خواست مردم را برآورده بسازد."

پیشنویس جدید قانون عرضۀ خدمات صحی، یکی از اولویت های حزب جمهوریخواه و نخستین تلاش پس از بدست آوردن قدرت در قصر سفید و کانگرس برای این حزب محسوب میشود.

در صورت تصویب این طرح، بخش های زیادی از قانون فعلی عرضۀ خدمات صحی را که در سال ٢٠١٠ در زمان ِحکومتداری بارک اوباما تصویب شد، عوض خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG