لینک های دسترسی

Breaking News

ترمپ: تروریزم را محو و امریکا را شکوهمند می‌سازم


دونالد ترمپ روز جمعه به حیث چهل و پنجمین رئیس جمهوری ایالات متحده، حلف وفاداری را به جا آورد

بهبود اقتصاد، اشتغالزایی، انتقال قدرت به مردم، محو تروروزم افراطگرای اسلامی، عمل به گفتار و توجه به زیر بنا های ایالات متحده در محور اولین سخنرانی دونالد ترمپ به حیث رئیس جمهور امریکا قرار داشت.

آقای ترمپ گفت که روابط خود را با متحدان امریکا تقویت خواهد کرد و در عین حال تلاش خواهد کرد تا ایالات متحدۀ امریکا متحدان تازه پیدا کند تا از این طریق به گفتۀ وی متحدان جهان متمدن در برابر "تروریزم رادیکال اسلامی متحد گردد، ترورزیمی که "ما آنرا به صورت کامل از روی زمین محو خواهیم کرد".

در آغاز سخنرانی اش، آقای ترمپ گفت که امریکایی ها با مشکلات و دشواری ها مواجه خواهند بود، اما همه با هم بر مشکلات فایق خواهند آمد.

آقای ترمپ همچنین گفت که انتقال قدرت به وی تنها انتقال قدرت از یک فرد به فرد دیگر و از یک اداره به ادارۀ دیگر نیست، بلکه انتقال قدرت از "واشنگتن دی سی" به تمام مردم امریکا است.

آقای ترمپ گفت " از دیر زمان به این سو، یک گروه کوچکی در پایتخت کشور ما، پاداش های حکومت را درو کرده اند، در حالیکه مردم هزینۀ آنرا پرداخت کرده اند. واشنگتن رونق گرفت، اما مردم از ثروت آن سهم نگرفت".

آقای ترمپ همچنین سیاستمداران امریکایی را در مورد اشتغالزایی به باد انتقاد گرفت و گفت که آنان پیشنهادات اقتصادی را ارایه کردند، اما به آنچه گفتند عمل نکردند و در نهایت فابریکه ها در امریکا مسدود شد.

همزمان با مراسم تحلیف، شماری از مردم در شهر های مختلف امریکا دست به مظاهره زدند
همزمان با مراسم تحلیف، شماری از مردم در شهر های مختلف امریکا دست به مظاهره زدند

رئیس جمهور جدید امریکا همچنین گفت که سیاستمداران ایالات متحده از خود حراست کردند—نه شهروندان کشور. آقای ترمپ به وضاحت گفت که پیروزی سیاستمداران، پیروزی مردم امریکا نبوده است و در حالیکه سیاستمدران پیروی خود را در پایتخت کشور جشن می گرفتند، خانواده های امریکایی در سراسر ایالات متحده، با مشکلات دست و پنجه نرم می کردند.

آقای ترمپ گفت "پس از این سیاستمدارانی را قبول نداریم که حرف می زنند و عمل نمی کنند—همیشه شکایت می کنند، اما هیچ کاری انجام نمی دهند. زمان حرف های میانتهی پایان یافته است و ساعت عمل فرا رسیده است".

اما آقای ترمپ تاکید کرد که وضیعت را تغییر خواهد داد. آقای ترمپ گفت "همه این مسایل تغییر می کند. از همین جا و همین حال تغییر می کند".

آقای ترمپ خطاب به شهروندان کشورش گفت که پیروزی وی به حیث رئیس جمهور امریکا، پیروزی مردم امریکا است. او افزود "مهم است که حکومات توسط مردم کنترول شود، نه اینکه کدام حزب حکومت را در کنترول خود داشته باشد و پس از این، مردان و زنان که فراموش شده اند، بیش از این فراموش نخواهند شد".

رئیس جمهور جدید امریکا گفت که داشتن مکاتب خوب برای کودکان، محیط امن زندگی برای خانواده و داشتن وظیفۀ مناسب از خواسته های معقول مردم امریکا است.

اما آقای ترمپ گفت "برای بسیاری از شهروندان امریکایی چنین شرایط فراهم نیست، زیرا مادران و کودکان در شهر های ما در فقر گیر مانده اند؛ فابریکه ها از کار افتاده است؛ سیستم معارف با پول غرق است، اما کودکان از علم و دانش محروم اند؛ و باند های جنایتکار زندگی بسیاری مردم را دزیده اند".

آقای ترمپ گفت "قتل عام امریکایی ها در همین جا و همین حال، متوقف می گردد. ما یک ملت استیم و درد آنان درد ما است".

پس از مراسم تحلیف ترمپ، اوباما و خانواده اش با هلیکوپتر ریاست جمهوری قصر سفید را ترک کرد
پس از مراسم تحلیف ترمپ، اوباما و خانواده اش با هلیکوپتر ریاست جمهوری قصر سفید را ترک کرد

رئیس جمهور ایالات متحده در اولین سخنرانی اش به حیث رئیس جمهور امریکا گفت که کشورش برای چندین دهه کشور های صنعتی را به قیمت صنعت امریکایی ها، غنی کرده است.

آقای ترمپ گفت "ما از سرحدات سایر کشور ها دفاع کرده ایم، اما دفاع از سرحدات خود را رد کرده ایم. ترلیون ها دالر در خارج از امریکا مصرف کردیم، اما زیر بنا های خود ما، خراب پوسیده شده است".

آقای ترمپ گفت که فابریکه های امریکایی یکی پی دیگر کشور را ترک کرد—بدون اینکه حتی در مورد میلیون ها امریکایی فکر کنند. علاوه بر آن، به گفتۀ آقای ترمپ ثروت طبقۀ متوسط امریکا از ایشان گرفت شد و سرمایه آنان در سراسر جهان، تقسیم شد.

آقای ترمپ گفت "این همه چیز هایی است که در گذشته رخ داده است و حال در مورد آینده فکر می کنیم. از امروز به بعد، دیدگاه تازه بر سرزمین ما حکومت خواهد کرد. از همین لحظه به بعد، امریکا در اولویت قرار خواهد داشت".

آقای ترمپ گفت، هر تصمیم در مورد تجارت بین المللی، مالیات، مهاجرین و مسایل خارجی به گونه ای صورت خواهد گرفت که به نفع کارگران و خانواده های امریکایی باشد.

آقای ترمپ تاکید کرد که در زمان ریاست جمهوری وی در پهلوی اشتغالزایی، کار های زیر بنایی به شمول اعمار شاهراه ها، میدان های هوایی، خط ریل و تونل ها در سراسر امریکا ساخته خواهد شد و همۀ این کار ها به دستان امریکایی ها صورت خواهد گرفت.

آقای ترمپ گفت "ما دو قانون ساده را تعقیب می کنیم. تولیدات امریکایی را خریداری کنید و امریکایی ها را استخدام کنید".

روابط خارجی

آقای ترمپ همچنین گفت که می خواهد با سایر کشور های جهان روابط خوب داشته باشد و برایش قابل درک است که سایر کشور ها نیز منافع شان را در اولویت قرار بدهند.

آقای ترمپ گفت " نمی خواهیم تا طرز زندگی خود را بالای دیگران تحمیل کنیم. اما می خواهیم به گونه ای درخشش کنیم تا هر کسی دیگر از ما پیروی کند".

رئیس جمهور ترمپ در پایان اولین سخنرانی اش به حیث رئیس جمهور امریکا بار دیگر شعار دوران مبارزات انتخاباتی خود تکرار کرد: امریکا را بار دیگر با اعظمت می کنم و همه با هم امریکا را قوی، ثروتمند، با افتخار و با امن می کنیم.

XS
SM
MD
LG