لینک های دسترسی

Breaking News

ترمپ: فیصلۀ ستره محکمه در قبال دیوار مرزی 'پیروزی بزرگ' است


ستره محکمۀ ایالات متحده فیصله کرده است که حکومت رئیس جمهور دونالد ترمپ میتواند از بودجۀ وزارت دفاع این کشور، مصرف اعمار برخی از دیوار سرحدی با مکسیکو را تمویل کند.

قبل از این، رئیس جمهور ترمپ برای تمویل برنامۀ ساخت دیوار سرحدی با مکسیکو، از کانگرس ایالات متحده خواسته بود که مبلغ ٥.٧ میلیارد دالر را در بودجۀ سال ٢٠١٩ تخصیص دهد. اما قانونگذاران دموکرات با این خواست او موافق نبودند.

دونالد ترمپ برای تمویل این برنامه، وضعیت اضطرار را در سرحد با مکسیکو اعلام کرد که بر اساس آن حکومت میتوانست از بودجه سایر سکتورهای حکومتی برخی از این مصرف را تامین کند.

محاکم تحتانی اجازۀ مصرف پول را به تعلیق درآوردند.

براساس فیصله ستره محکمه، حکومت میتواند حدود ٢.٥ میلیارد دالر از بودجه وزارت دفاع را روی ترمیم و احیای مجدد برخی از دیوار سرحد با مکسیکو مصرف کند.

رئیس جمهور ترمپ این تصمیم ستره محکمه را یک پیروزی خوانده و در تویتر خود نگاشته است که "پیروزی بزرگ در مورد دیوار. ستره محکمه ایالات متحده، دستور محکمه تحتانی را از بین برد، به پیشبرد کار ساخت دیوار در سرحد جنوبی اجازه داده است. پیروزی بزرگ برای امنیت سرحدی و حاکمیت قانون".

اعمار دیوار سرحدی با مکسیکو، یکی از شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور ترمپ بوده است و هدف آن جلوگیری از ورود پناهجویان غیرقانونی از امریکایی مرکزی و جنوبی به ایالات متحده میباشد.

توافق با گواتیمالا

همزمان با فیصله ستره محکمه، کشور گواتیمالا نیز روی قواعد جدید پناهجویی، با ایالات متحده توافق کرده است.

دونالد ترمپ گفته است که این توافق شرایط پناهجویی را برای آنانی مقید میسازد که از امریکایی مرکزی به ایالات متحده میایند.

براساس این توافق، پناهجویان به شمول اتباع السلوادور و هندوراس که از مسیر گواتیمالا به ایالات متحده میایند، مکلف خواهند بود که در عوض ایالات متحده در گواتیمالا درخواست پناهجویی بدهند.

مذاکرات و چانه زنی برای رسیدن به این توافق از چندین ماه میان هردو طرف جریان داشت و رئیس جمهور ترمپ سه روز قبل هشدار داد که در صورت عدم توافق، مالیات گمرکی را بر گواتیمالا وضع خواهد کرد.

این توافق انتقاد فعالین حقوق پناهجویان در گواتیمالا را نیز برانگیخته و آن را غیرمشروع خوانده اند.

XS
SM
MD
LG