لینک های دسترسی

Breaking News

میزان پایین محبوبیت ترمپ – آزمونهای خارجی و داخلی


بعد از چند ماه پر آزمون در مسایل داخلی، آقای ترمپ به طور فزاینده توجه خود را به ملاحظات و نگرانی های سیاست خارجی از جمله برنامه میزاییل کوریای شمالی، و حملات نظامی اخیر بر سوریه و افغانستان معطوف داشته است.

در حالی که بزودی از آغاز کار اقای ترمپ منحیث رئیس جمهور یکصد روز خواهد گذشت، میزان محبوبیت او میان امریکاییان، هنوز هم حدود در چهل در صد باقی مانده است، و این رقم، برای محبوبیت یک رئیس جمهور در ایالات متحده، پایین تلقی میگردد.

با وجودی که سطح محبوبیت آقای ترمپ در سیاست خارجی اش پس از حملات نظامی اخیر ایالات متحده در سوریه و افغانستان، اندکی افزایش یافت، اما به نظر میرسد که در بخش سیاست داخلی، میزان محبوبیت اش تغییری نکرده و پایین باقی مانده است.

رئیس جمهور ترمپ، با اینهم، خوشبین است که با پایان دورۀ ریاست جمهوری اش، وضعیت جهان از آنچه اکنون است، بهتر خواهد بود. او میگوید: "اگر از خود صحبت کنم من می توانم به شما بگویم که وقتی دورۀ من تمام شود، آن زمان یک مکان به مراتب بهتر برای زندگی خواهد بود زیرا اکنون خیلی بد است."

نمایش نظامی ایالات متحده مورد استقبال مچ مکانل رهبر جمهوریخواه مجلس سنا قرار گرفت. او در بارۀ اقدامات اخیر نظامی امریکا در جهان میگوید: "پیام جالبی بود، به بسیاری از دشمنان و متحدان ما در سراسر جهان که این حکومت قاطعانه تر از قبل عمل میکند."

لیکن موقف ترمپ در داخل کشور پیچیده تر است. معترضان از رئیس جمهور ترمپ خواستار انتشار اسناد مالیاتی او شده اند. درگیری های نیز در کالیفرنیا بین اعتراض کنندگان مخالف و طرفدار ترمپ رخ داد.

چک شومر، سناتور دموکرات، میگوید که تلاشهای رئیس جمهور ترمپ در مورد مراقبت های صحی و دیگر اولویت های داخلی بطی و منجمد باقیمانده است. سناتور شومر راجع به ترمپ می افزاید: " او دایماً با مشکل مواجه خواهد بود، مگر اینکه با اعتدال حرکت کند. ما انتظارداریم که چنین نماید."

عنقریب، از آغاز کار رئیس جمهور ترمپ، یکصد روز سپری میشود و در این مدت، نصب یک قاضی محکمۀ عالی را میتوان پیروزی بزرگ ترمپ در تطبیق پلان های سیاست داخلی اش عنوان کرد.

XS
SM
MD
LG