لینک های دسترسی

Breaking News

فراز و نشیب در صد روز نخست ریاست جمهوری ترمپ


صد روز نخست ریاست جمهوری دونالد ترمپ امروز تکمیل میشود. تنش های بین المللی و جبهات جنگی به گونۀ گسترده با موثریت پالیسی خارجی رئیس جمهور ترمپ پیوند خورده است، البته پالیسی ای که هنوز در حال انکشاف است.

با آن که از عملکرد ابتدایی رئیس جمهور ترمپ، انتقاد شدید وجود داشته، اما طرح کُلی روش کاری رئیس جمهور هنوز در راه است. شخص ترمپ نیز صدروز کاری خود را آنقدر مهم قلمداد نکرده است. او میگوید: "صد روز کاری معیار نادرست است. اما باید برای تان بگویم که فکر نمیکنم هیچ کسی به اندازۀ آنچه من در صد روز انجام داده ام، انجام داده باشد."

رئیس جمهور ترمپ از راینس پریبوس، رئیس دفتر خود خواست تا دست آورد های صد روز کاری او را بیان نماید. رئیس دفتر آقای ترمپ گفت که، ایالات متحده در شرق میانه علاقمند جنگ زمینی نیست. اما واشنگتن برای محدود ساختن عملکرد افراد متخاصم، مانند بشارالاسد، اقدام خواهد کرد. ازبین بردن گروه دولت اسلامی نیز از اولویت های کاری رئیس جمهور ترمپ خواهد بود.

ریچارد فونتین، مشاوری پیشین سیاست خارجی سناتور جان مکین، از برخی از تغییرات سیاست های ابتدایی ترمپ برای ضعیف ساختن دشمانان توصیف کرده است. اما وی میگوید رئیس جمهور ترمپ بطور غیر مترقبه باعث ناراحتی دوستان امریکا شده است.

فونتین می افزاید که "متحدین، عملکرد های غیرقابل پیشبینی را خوش ندارند و موقع که بحث از تعزیر باشد، این گونه عمل کردن مفکورۀ خوبی نیست."

سناتور جان مکین، که دربرخی از مسایل با رئیس جمهور ترمپ مخالفت کرده است، تا حدی از تیم کاری رئیس جمهور ترمپ بشمول جیم متیس، وزیر دفاع و مشاور امنیت ملی، مک ماستر تمجید کرده است.

تا کنون، دربین تحلیلگران پیشبینی های نگران کننده ای وجود دارد که رئیس جمهور ترمپ در برابر کشوری همچو کوریایی شمالی چی اقدامی خواهد کرد. بعد از صد روز، مردم چنین حس میکنند که هراسی را که از تصامیم بد دارند، هنوز به وقوع نه پیوسته است.

XS
SM
MD
LG