لینک های دسترسی

Breaking News

میزان محبوبیت ترمپ در حالت نوسان است


تحلیل گران می گویند که رئیس جمهور دانلد ترمپ تمرکز بیشتر خویش را برای خرسندی حامیان سرسختش معطوف داشته است.

نظر پرسی های اخیری که در مورد اندازه محبوبیت رئیس جمهور جدید ایالات متحده براه انداخته شده است نشان میدهد که در حال حاضر میزان محبوبیت او در نزد هوادارانش در اطراف چهل درصد در نوسان است.

اما ترمپ سعی می کند هرچه در توان دارد انجام دهد تا همین چهل درصد را راضی نگه دارد. حامیان او با وجودیکه او حتی در ماه اول ریاست جمهوری اش به موضوعات جنجال برانگیز برخورد کرد، ازو پشتیبانی میکنند.

اما یک تعداد زیاد او را شخص منقسم کننده میخوانند.

درین هفته در مناطق مختلف ایالات متحده هزاران تن ازکسانی که با پالیسی های او مخالف اند دست به اعتراض زدند. یکی از اعتراضات از جانب مخالفین پالیسی مهاجرت او می باشد.

تعدادی هم دموکراتهای کانگرس امریکا را ترغیب می کنند تا کوشش کنند اورا به استیضاح بکشانند، لیکن آنها به خوبی نمی دانند روی کدام موضوع چنین کاری را انجام دهند.

XS
SM
MD
LG