لینک های دسترسی

تشکیل حکومت ائتلافی در تونس


تشکیل حکومت ائتلافی در تونس

رهبریت موقت کشور تونس روز یکشنبه بعد از کناره گیری رهبر آن کشور، حکومت ائتلافی را تشکیل میدهد.

فواد مبازا، رئیس مجلس نمایندگان روز شنبه به حیث رئیس جمهور موقت یک روز بعد از آن حلف وفاداری یاد نمود که رئیس جمهور بن علی به عربستان سعودی پناهنده شد.

آقای مبازا گفت از صدراعظم آن کشور خواسته است تا حکومت ائتلافی را تشکیل دهد.

شورای قانون اساسی آن کشور اعلام نمود که انتخابات ریاست جمهوری باید ظرف 60 روز آینده برگزار شود.

گزارش شلیک گلوله به روز شنبه در آن کشور نشر شده، اما نشانه های از خشونت به روز یکشنبه دیده نمیشد.

XS
SM
MD
LG