لینک های دسترسی

Breaking News

تعین صدراعظم جدید در تونس


تعین صدراعظم جدید در تونس

حکومت انتقالی تونس، “بیجی کید اسبسی” را به عنوان صدراعظم جدید آنکشور معرفی نمود.

ساعاتی قبل از آن در اثر فشار مردم که خواهان پایان کار حکومت انتقالی بودند، و تصادمات بین مظاهره کننده گان و مامورین امنیتی، محمد غنوشی، از مقام صدرات استعفأ داده بود.

آقای غنوشی در یک بیانیه تلویزیونی گفت که استعفای وی خدمتی به کشورش خواهد بود، نه فرار از مسئولیت ها.

وی اضافه نمود که میخواهد مانع تلفات بیشتر در بحران تونس گردد.

به روز شنبه، وزیر داخلۀ تونس اظهار داشت که سه نفر در جریان تصادمات بین نیرو های امنیتی و مظاهره کننده گان ضد حکومت در بیرون از آن وزارت در شهر تونس کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG