لینک های دسترسی

تعهد صدراعظم جدید تونس برای معرفی کابینۀ جدید


تعهد صدراعظم جدید تونس برای معرفی کابینۀ جدید

الباجی قاید السبسی صدراعظم جدید تونس اعضای حکومت قبلی آنکشور را «دسته یی از خرابکاران» خوانده و وعده نموده تا کابینۀ جدیدی را الی روز یکشنبه معرفی نماید.

آقای السبسی که امروز در شهر تونس به خبرنگاران صحبت مینمود، گفت که وی و همکارانش با "یک انقلاب محبوبی که هیچ چوکات کاری یی باخود ندارد" کار خواهد کرد. وی گفت:

«انتخابات در جریان چهار ماه آینده برگزار خواهد شد. ما امیدواریم و ضمانت میکنیم که این انتخابات به پیروزی انجام خواهد یافت. ما به همکاری بین المللی نیاز داریم، اما از آنچه که تجربۀ شش ساله در أمور خارجی به من آموخته، تا زمانی که وضع امنیتی بهبود نیابد، همکاری بین المللی وجود نخواهد داشت.»

صدراعظم جدید تونس همچنان اعلام داشت، آنهایی که میخواهند کشور را ترک نمایند، راه بروی شان باز است اما آنهایی که میخواهند بمانند و کار بکنند، برایشان خوش آمدید گفته میشود.

XS
SM
MD
LG