لینک های دسترسی

اظهار تأسف مقامات ترکی راجع به کشتن افراد ملکی


رجب طیب اردغان صدراعظم ترکیه

هزاران تن از عزاداران روز جمعه، در مراسم تدفین سی و پنج فرد کشته شده در حملات هوایی قوای ترکیه در جنوبشرق آن کشور اشتراک ورزیدند.

کسانی که کشته شدن این 35 تن را ماتم گرفته بودند، رجب طیب اردغان صدراعظم ترکیه را یک قاتل خطاب می کردند.

آقای اردغان این واقعه را مایۀ تأسف خوانده و گفته است که هیچ دولتی قصداً مردم خود را نمی کشد.

به گفتۀ اردغان، طیاره های اف شانزدۀ ترکیه زمانی بمباری نمودند که تصاویر بدست آمده از یک طیارۀ بی پیلوت، یک گروه چهل نفری را در ساحه نشان داد ولی بعد از حمله معلوم شد که آنها شورشیان نبوده بلکه کسانی بودند که سگرت و تیل را قاچاق میکردند.

عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه نیز درین رابطه صحبت کرده و گفت"این یک واقعۀ اسفناکی بود که دو روز قبل اتفاق افتاد. تمام معلومات بدست آمده حاکیست که کشته شدگان، افراد ملکی بودند. به سبب این واقعه، همۀ ما، اعم از ملکی ها و نظامیان، بسیار متأسفیم."

برخی از اعتراض کنندگان در ترکیه، خواهان استعفای عاجل لوی درستیز قوای مسلح آن کشور شده اند.

XS
SM
MD
LG