لینک های دسترسی

تعامل ترکیه و اروپا درمورد جلوگیری از تردد پناهجویان


پس از امضای توافق با کشور های عضو اتحادیه اروپا در ماه نوامبر، ترکیه گفته است که تلاش نهایی به خرچ خواهد داد تا عبور و مرور پناهجویان را در مرز های آن کشور متوقف کند.

بر أساس این توافق، ترکیه کمک خواهد کرد تا سرازیر شدن پناهجویانی که از طریق ترکیه به اروپا می روند، جلوگیری شود و در عوض اتحادیه اروپا 3.2 میلیارد یورو و حق سفر از طریق ویزه برای ترکیه فراهم می کند.

پناهجویان سوری در منطقه میر سن واقع در شهر بندری در جنوب ترکیه منتظر اند تا به صورت غیر قانونی توسط قایق ها به یونان بروند.

ادارۀ حالت اضطرار ترکیه فقط یک کارت هویت برای پناهجویان فراهم می کند که آنهم برای استفاده از خدمات صحی می باشد نه چیزی بیشتر از آن.

شماری از پناهجویانی که به ترکیه آمده اند مایوس به نظر می رسند. عبداللطیف همسو، یکی از پناهجویانی است و در مورد وضیعت زندگی خود در ترکیه می گوید.

آقای همسو می گوید "اگر از طرف حکومت هیچ کمک صورت نمی گیرد، پس ما اینجا چه می کنیم. هیچ و کار و مصروفیت برای ما نیست. کمک برای پناهجویان سوری به حد اقل است. کرایه قیمت است، آب و برق قیمت است، و کمک به سوری ها بسیار اندک است.

حالا توافق تازه میان ترکیه و اتحادیه اروپا، شرایط را تغییر خواهد داد.

اوگوز دمیر، کارشناس مسایل ترکیه و اتحادیه اروپا، می گوید کمک اتحادیه اروپا به پناهجویان مستقر در ترکیه ذهنیت پناهجویان را تغییر خواهد داد.

دمیر می گوید "پناهجویان سوری تحت حراست حکومت ترکیه قرار دارند—یعنی ما برای آنان خدمات صحی، آموزش، غذا و محل بود و باشد فراهم می کنیم. و این سه میلیارد یورو که توسط اتحادیه اروپا تهیه می شود در راه های مصرف خواهد شد تا خدمات بهتر برای پناهجویان فراهم شود و ذهنیت آنان تغییر کند تا به اروپا سفر نکنند".

جزئیات کمک های اروپا برای پناهجویان سوری مستقر در ترکیه تا حال معلوم نیست. اما بر أساس پیش نویس این توافق، بخش از این پول برای ایجاد کمپ های بیشتر پناهجویان و شرایط بهتر زندگی برای آنان است. بخش دوم کنترول مرز ها و بخش سوم محل ثبت نام پناهجویانی است که تازه به ترکیه می رسند.

معلومات پناهجویان به صورت مستقیم به اتحادیه فرستاده می شود و کسانیکه توسط کشور های اتحادیه اروپا پذیرفته می شود، به صورت فوری از طریق قانونی وارد کشور های اروپایی خواهند شد.

اما شماری از مردم ترکیه در منطقه شهر بندری آن کشور، جائیکه تعداد زیادی از پناهجویان سوری مسکن گزین شده اند در مورد توافق میان ترکیه و اتحادیه اروپا، دید گاه متفاوت دارند.

عارف یوروک، یکی از مردم منطقه میرسن است. او می گوید "زمانیکه کشور های اروپایی سه میلیارد یور کمک کردند، پناهجویان از قبل در ترکیه بودند. بنا بر این، این پول ها چیزی مثبت برای ما است. فکر می کنیم که این به نفع ما باشد".

محمود یاووز، یک باشنده دیگر می گوید که ترکیه نباید یگانه کشوری باشد که پناهجویان را بپذیرد.

آقای یاووز می گوید "هنوز بسیار سوالاتی وجود دارد. آیا حالا ترکیه با دو میلیون پناهجو تنها باقی خواهد ماند. مشکلات آینده چطور می شود. آیا اروپا به کمک های خود ادامه خواهد داد.آیا پناهجویان قادر خواهد شد تا دو باره به کشور های شان بر گردند. ما نباید یگانه کشوری باشیم که مسولیت این پناهجویان را بر عهده بگیریم".

پس از امضای توافق، ترکیه تا حال سه هزار تن از پناهجویانی سوری را که تلاش داشتند از طریق غیر قانونی وارد اروپا شوند، توقیف کرده است.

با وجود توافق میان ترکیه و اتحادیه اروپا جلوگیری از رفتن پناهجویان سوری به کشور های اروپایی دشوار است. شماری از کارشناسان می گوید که حکومت ترکیه شاید تدابیر در مرز های آن کشور بگیرد اما شماری از پناهجویان با قبول خطر مرگ تلاش خواهند کرد تا از سرحدات عبور کرده و خود را به کشور های اروپایی برسانند.

XS
SM
MD
LG