لینک های دسترسی

Breaking News

انفجار لولۀ نفت در سرحد ترکیه


انفجار لولۀ نفت در سرحد ترکیه

انفجاری در یک لولۀ نفت در ترکیه، جریان تیل را از ایران به آن کشور، مختل ساخته است.

مقامات میگویند، این انفجار اوایل روز جمعه، در امتداد سرحد ایران و در قلمرو ترکیه بوقوع پیوست.

گفته شده که آتش سوزی خاموش گردیده اما چندین روز به کار است تا صدمۀ وارده ترمیم شده و جریان تیل به شکل کامل آن، احیأ گردد. عجالتاً راجع به عوامل این حادثه، چیزی گفته نشده است.

قابل یاد آوریست که درین اواخر واقعات انفجار در لوله های نفت بین ایران و ترکیه، افزایش یافته است.

اوایل ماه روان نیرو های امنیتی ایران سه تن از شورشیان کـُرد را که متهم به منفجر ساختن یک لولۀ بزرگ انتقال تیل به ترکیه بودند، کشتند.

هفتۀ گذشته نیز انفجار مشابهی در ولایت خوزستان ایران بوقوع پیوسته بود که آتشسوزی ناشی از آن، تا ده ساعت ادامه داشت.

XS
SM
MD
LG