لینک های دسترسی

اخراج دیپلومات های اسرائیلی از ترکیه


اخراج دیپلومات های اسرائیلی از ترکیه

احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه به روز جمعه گفت حضور دیپلوماتیک اسراییل در ترکیه به سطح سکرتریت دوم تقلیل داده شد، و دیپلومات های اسراییل را در اعتراض به کشته شدن ۹ تبعه ترکی در اثر حمله نیرو های اسراییل بر کشتی حامل شان ، اخراج نمود.

این ۹ تن زمانی کشته شدند که اسراییل بر یک کشتی حمله نمود که بصوب غزه در حرکت بود.

داوود اوغلو گفت:

امروز ما به این نکته رسیدیم که اسراییل تمام فرصت های را که ما برایشان دادیم، نادیده گرفتند.

اکنون وقت آن است که اسراییل بهای آنرا بپردازد که خود را بالاتر از قانون فکر می کند، و بدون در نظر داشت ضمیر انسانی، عملیاتی را انجام می دهد، و این بها، محروم ساختن آنکشور از دوستی با ترکیه است.

آقای داوود اوغلو افزود:

ترکیه تمام اقدامات ضروری را در قسمت آزادی کشتیرانی در مدیترانه شرقی اتخاذ می نماید. ترکیه محاصره یا انسداد غزه از طرف اسراییل را به رسمیت نمی شناسد. ترکیه این محاصره و انسداد را به محکمه عدالت بین المللی می رساند.

یک گزارش ملل متحد که از دیر زمان انتظار آن می رفت اعلام نمود که محاصره دریایی باریکه غزه از طرف اسراییل غیر قانونی بود، ومحاصره دولت اسراییل بی جهت و نا حق بود.

XS
SM
MD
LG