لینک های دسترسی

Breaking News

اخراج دیپلومات های اسرائیلی از ترکیه


اخراج دیپلومات های اسرائیلی از ترکیه

احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه به روز جمعه گفت حضور دیپلوماتیک اسراییل در ترکیه به سطح سکرتریت دوم تقلیل داده شد، و دیپلومات های اسراییل را در اعتراض به کشته شدن ۹ تبعه ترکی در اثر حمله نیرو های اسراییل بر کشتی حامل شان ، اخراج نمود.

این ۹ تن زمانی کشته شدند که اسراییل بر یک کشتی حمله نمود که بصوب غزه در حرکت بود.

داوود اوغلو گفت:

امروز ما به این نکته رسیدیم که اسراییل تمام فرصت های را که ما برایشان دادیم، نادیده گرفتند.

اکنون وقت آن است که اسراییل بهای آنرا بپردازد که خود را بالاتر از قانون فکر می کند، و بدون در نظر داشت ضمیر انسانی، عملیاتی را انجام می دهد، و این بها، محروم ساختن آنکشور از دوستی با ترکیه است.

آقای داوود اوغلو افزود:

ترکیه تمام اقدامات ضروری را در قسمت آزادی کشتیرانی در مدیترانه شرقی اتخاذ می نماید. ترکیه محاصره یا انسداد غزه از طرف اسراییل را به رسمیت نمی شناسد. ترکیه این محاصره و انسداد را به محکمه عدالت بین المللی می رساند.

یک گزارش ملل متحد که از دیر زمان انتظار آن می رفت اعلام نمود که محاصره دریایی باریکه غزه از طرف اسراییل غیر قانونی بود، ومحاصره دولت اسراییل بی جهت و نا حق بود.

XS
SM
MD
LG