لینک های دسترسی

Breaking News

امیدواری ملل متحد پیرامون روابط اسراییل – ترکیه


امیدواری ملل متحد پیرامون روابط اسراییل – ترکیه

بانکی مون منشی عمومی ملل متحد میگوید، او امیدوارست که اسراییل و ترکیه بعد از تصمیم انقره پیرامون فسخ توافقات نظامی و خارج ساختن سفیر اسراییل از آن کشور، روابط خویش را بهبود بخشند.

بانکی مون به روز شنبه به رسانه ها گفت، این دو کشور برای منطقه و روند صلح شرق میانه از اهمیت خاصی برخودار هستند.

ادواردو دیل بووی سخنگوی منشی عمومی ملل متحد گفت:

"منشی عمومی ملل متحد میخواست این دو کشور را یک بار دیگر با هم نزدیک سازد. او عمیقاً متأسف است که امکان این کار از طریق گزارش میسر نبوده است. طوریکه شما میدانید وی مسافرت نموده و به نظر من برای خواندن گزارش به زمان نیاز خواهد داشت تا آنرا با مقامات در میان گذاشته و بعداً در مورد مراحل بعدی تصمیم اتخاذ نماید."

روابط دپلوماتیک ترکیه با اسراییل بعد از برملا شدن تفصیلات گزارش یک هیات منصفۀ ملل متحد در رابطه به حملۀ عساکر کماندوی اسراییلی بر کشتی ترکیه در غزه ، کم رنگ شد.

آن گزارش که به روز جمعه به نشر رسید نتیجه گیری نموده که انسداد آب های نوار غره توسط اسراییل قانونی میباشد ولی حکومت اسراییل برای توقف کشتی ترکی که قصد عبور از موانع را داشت، از قدرت بیش از حد و نا مناسب کارگرفته است.

XS
SM
MD
LG