لینک های دسترسی

Breaking News

افزایش رقم تلفات ناشی از زلزله در ترکیه


افزایش رقم تلفات ناشی از زلزله در ترکیه

موجی از هوای سرد و برفباری در جنوبشرق ترکیه، تلاش های عملۀ نجات را برای ردیابی بازماندگان و قربانیان زلزلۀ روز یکشنبه، دشوارتر ساخته است.

مقامات ترکی با شتابزدگی تقلا میورزند تا به هزاران نفری که از اثر این زلزله بی خانمان شده اند، سرپناهی برابر نمایند. در همین حال گزارش داده شده که شمار تلفات این حادثۀ ناگوار نیز افزایش یافته و به ۵۳۲ نفر رسیده است. بر علاوه، ۱۶۵۰ تن دیگر زخمی شده اند. مقامات بدین باورند که با دریافت اجساد تازه، ارقام تلفات نیز بلند خواهد رفت.

به روز چهارشنبه، سه تن در شهر ایرجیس زنده دریافت گردیدند اما امید زنده پیدا نمودن ناپدید شدگان دیگر، کمتر جلوه مینماید. حکومت ترکیه در قدم نخست صرف کمک های ایران و آذربایجان را که دو کشور همسایه با ساحات زلزله زده می باشند، پذیرفت.

با تثبیت وسعت ویرانی این زلزله، انقره حالا از کشور های دیگر نیز طالب کمک شده است. درین سلسله، نخستین طیارۀ حامل مواد کمکی از اسراییل نیز به ترکیه مواصلت نمود.

مردم در مناطق آسیب دیده از رسیدگی ناکافی به وضع شان، شکایت داشته و برخی از آنها، با وجود هوای سرد، بروی جاده ها میخوابند.

XS
SM
MD
LG