لینک های دسترسی

Breaking News

تایید اصلاحات در قانون اساسی ترکیه


اتحادیه اروپا ترکیه را ترغیب می نماید تا در حالیکه اصلاحات تصویب شده از طرف رای دهنده گان را مورد اجرا قرار می دهد ، تا حد اعظم از شفافیت کار گیرد.

انتظار می رود این اصلاحات، قانون اساسی ٣٠ساله ترکیه را بیشتر در ردیف قواعد و اصول کشور های اتحادیه اروپا قرار دهد.

ستیفن فیولی، کمشنر توسعه و انکشاف اتحادیه اروپا به روز دوشنبه گفت این رای دهی، بیانگر تعهد دومدار شهروندان ترکیه به اصلاحات است که حق آزادی آنها را بیشتر می سازد.

وی می گوید ترکیه ضرورت دارد تا قوانین را تصویب نماید ، و اصلاحات را مورد اجرا قرار دهد. وی علاوه نمود اتحادیه اروپا این آمادگی ها را از نزدیک مشاهده خواهد نمود. وی همچنان ترکیه را ترغیب نمود تا مسوده قانون اساسی جدید را هرچه زودتر آماده سازد.

XS
SM
MD
LG