لینک های دسترسی

انفجارات متعدد در یک شهرک ترکمنستان


انفجارات متعدد در یک شهرک ترکمنستان

گزارشگران رسانه های غربی در ترکمنستان میگویند، تعدادی از انفجار های پیهم که شهرک آبادان نزدیک به عشق آباد مرکز ترکمنستان را لرزاند، خسارات سنگینی به ساحات مسکونی وارد نموده است.

گفته شده که یک روز قبل ازین انفجارها، مقامات ترکمن از مردم خواسته بود تا آن محلات را ترک گویند.

تا حال دلیل این انفجار ها معلوم نشده اما حکومت ترکمنستان میگوید، سبب آن، انفجار مواد آتشبازی به دلیل گرمی هوا بوده است اما فعالین مخالف حکومت که در تبعید به سر میبرند، آن را انفجار یک ذخیره گاه مهمات خوانده و گفته اند که در نتیجۀ آن تعداد زیاد افراد کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG