لینک های دسترسی

امضای موافقت نامه انتقال گاز ترکمنستان؛ مفاد اقتصادی افغانستان


امضای موافقت نامه انتقال گاز ترکمنستان؛ مفاد اقتصادی افغانستان

موافقت نامه بین حکومتی احداث پایپ لاین انتقال گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان وهند درشهر عشق آباد، پایتخت ترکمنستان امروز امضاء شد.

روسای جمهور افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و وزیرنفت وانرژی هند با امضای موافقت نامه انتقال گاز، آن را در سطح منطقه مهم خواندند و گامی در راستای تحکیم روابط اقتصادی و رفاه مردم چهار کشور امضاء کننده موافقت نامه دانستند.

بر طبق این موافقت نامه، کارعملی برای احداث پایپ لاین گاز به طول 1675 کیلومتر در سال 2012 عیسوی آغاز می شود و طی مدت دو سال تکمیل خواهد شد.

قربان قلی بردی محمدوف، رییس جمهور ترکمنستان پس ازامضای موافقت نامه به خبرنگاران گفت احداث پایپ لاین گاز ترکمنستان نه تنها باعث افزایش سطح همکاری های اقتصادی میان چهار کشور می گردد ، بلکه به تحکیم ثبات درافغانستان وپاکستان نیز مساعدت خواهد کرد.

رییس جمهور ترکمنستان همچنین تصریح نمود که این پروژه روابط بین چهار کشور را درعرصه سیاسی واقتصادی گسترش می دهد.

بیانیه مطبوعاتی دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان حاکی است این پایپ لاین گاز سالانه 33 ملیارد متر مکعب گاز طبیعی ترکمنستان را از مسیر هرات و قندهار به شهرهای کویته و ملتان پاکستان و سپس به هند انتقال می دهد.

حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان احداث پروژه انتقال گاز ترکمنستان را مهم خوانده تاکید کرد که این پروژه رفاه اقتصادی و گسترش روابط را درمنطقه فراهم می کند.

هزینه ساخت این پایپ لاین بیش از هشت ملیارد دالر است که توسط شرکت های بین المللی ومنطقه احداث خواهد شد.

رییس جمهور افغانستان از تلاش های بانک انکشاف آسیایی برای عملی شدن این پروژه اظهار سپاسگزاری کرده و امضای موافقت نامه را نقطه عطف درتحقق احداث پایپ لاین گاز ونمونه برجسته از همکاری های اقتصادی درسطح منطقه دربخش انرژی نام برد.

بیانیه مطبوعاتی دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان مشعر است افغانستان طی دو سال پس از احداث این پایپ لاین سالانه یک ملیارد و هشت ملیون متر مکعب گاز خریداری می کند و سپس برای رفع نیازمندی های خود حجم خریداری گاز ازترکمنستان به پنج ملیارد و یک صد ملیون مکعب بلند افزایش خواهد داد.

حامد کرزی از تلاش های کشورش برای تامین امنیت پایپ لاین گاز درخاک افغانستان اطمینان داد.

از مجموع امتداد 1675 کیلومتری این پایپ لاین گاز، 145 کیلومتر طول آن در خاک ترکمنستان خواهد بود. افغانستان 735 کیلومتر طول این پایپ لاین را درخاک خود خواهد داشت. 800 کیلومتر طول این پایپ لاین از پاکستان عبور خواهد کرد و 8 کیلومتر در خاک هند اعمار خواهد شد.

XS
SM
MD
LG