لینک های دسترسی

Breaking News

تبعیض در انتقال ورزشکاران زن و مرد به بازی های المپیک


نهاد های ورزشی جاپان و آسترالیا، به ارتباط شکایت های ارائه شده راجع به انتقال ورزشکاران به مسابقات المپیک لندن، تحت انتقاد شدید قرار گرفته اند.

گفته شده که ورزشکاران ذکور این کشور ها، در چوکی های مستریح که تکت آن گرانبها میباشد، به لندن رفته اند در حالی که به ورزشکاران اناث، تکت های ارزان بیع تخصیص داده شده بود.

نیک گرین، مسئول ورزشکاران آسترالیایی در لندن میگوید، کمیتۀ المپیک آسترالیا، به همۀ تیم های ورزشی، کرایۀ همسان از کرسی های طراز متوسط را پرداخته است، و بعد این مربوط تیم ها میشود که این پول را چگونه مصرف میکنند. گرین همچنان مثال آورده و گفت که همۀ اعضای تیم هاکی مردان آسترالیا، با تکت چوکی های طراز متوسط، به لندن سفر کرده اند.

شکایات درین مورد در حالی صورت گرفته که در برخی از رشته های ورزشی، زنان آسترالیا دست آورد های خوبی نسبت به مردان کشور شان داشته اند.

XS
SM
MD
LG