لینک های دسترسی

تظاهرات ضد جنگ افغانستان در لندن


تظاهرات ضد جنگ افغانستان در لندن

مظاهره کنندگان بروز شنبه در سرک های لندن به راهپیمایی پرداختند و خواهان خروج عساکر برتانیه از افغانستان شدند.

مظاهره کنندگان لوحه های را حمل میکردند که در آن نوشته بود "جنگ را ختم کنید نه خدمات عامه را."

طراحان این راهپیمایی گفتند که 10 هزار تن درآن شرکت نموده بودند، ولی پولیس این جمعیت را تخمین نکرد. این تظاهرات در حالی بوقوع پیوست که دیوید کمرون، صدراعظم برتانیه و دیگر اعضای ناتو در گردهمایی لیزبن در پرتگال برای بحث روی موضوع افغانستان جمع شده بودند.

کمرون بیان داشت که میخواهد تا عساکر برتانوی افغانستان را تا سال 2015 ترک گویند.

XS
SM
MD
LG