لینک های دسترسی

Breaking News

اطمینان از رعایت حقوق همه شهروندان اوکراینی


رئیس جمهور مؤقت اوکراین روز جمعه گفت که حکومت با پیشنویسی یک قانون، به تمام شورشیان طرفدار روسیه که خواهان به زمین گذاشتن سلاح شان باشند و ساختمان های اشغالی را ترک گویند، پیشنهاد مصئونیت می دهد.

این در حالی است که یک روز پس از گفت و شنود های چهارجانبه در ژینو به هدف کاهش بن بست ایجاد شده در بحران اوکراین، رهبران اوکراین تا هنوز هم در بارۀ مقاصد روسیه مطمئن نیستند.

اولکساندر تورچینکوف، رئیس جمهور مؤقت اوکراین می گوید که حکومت اوکراین آن پیش نویس را به پارلمان اوکراین پیشکش کرده است.

تورچینکوف گفت "این پیشنویس قانون که مانع پیگیرد جزایی و اداری افرادی می شود که در مظاهرات دسته جمعی شرکت داشتند. اگر آنان خواهان به زمین گذاشتن سلاح، مواد انفجاری و سایر وسایل خود باشند و هم ساختمان های حکومتی اشغال شده را ترک کنند، تحت پیگرد قرار نمی گیرند."

آرسنیتی یتسینیکوف، صدراعظم اوکراین که در کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور آن کشور حضور داشت گفت که اصلاحات قانون اساسی به حکومات محلی قدرت های بیشتری می دهد.

یتسینیکوف گفت "حکومت اوکراین آماده است تا اصلاحات همه جانبه یی را در قانون اساسی این کشور ایجاد کند که فعالیت قدرت های منطقه را به گونۀ مصئون می سازد که مردم با انتخاب شورا ها و کمیته ها فعالیت ادارات منطقه یی و ولسوالی ها را از بین می برند."
رئیس جمهور و صدراعظم اوکراین تعهد کردند که حقوق تمام شهروندان را به هر زبانی که تکلم کنند تامین خواهند کرد.

اما در این حال، اندری دیشچیتسیا، وزیر خارجۀ اوکراین نگرانی های خود را هم صدا با بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به خاطر تعهدات روسیه در کاهش تنشن های در شرق اوکراین ابراز داشت که میان جدایی طلبان طرفدار مسکو و حکومت کییف ایجاد شده است.

دیشچیتسیا گفت "نمی دانم که ولادیمر پوتین رئیس جمهور روسیه در قبال شرق اوکراین چه در سر دارد. هر چند به این باور استیم که راه های حلی دپلوماتیک برای آرام ساختن و کاهش تنش وضعیت کنونی وجود دارد."

وزیر خارجۀ اوکراین به همین تازگی از ژینو برگشته است، جاییکه دپلومات های ایالات متحده، روسیه، اوکراین و اتحادیۀ اروپایی روی یک سلسله اقدامات جهت کاهش خشونت ها و ناامنی های سیاسی د مناطق شرقی اوکراین به یک توافقی نایل آمدند.

اما وزیر خارجۀ اوکراین تنها شخصی نیست که در بارۀ عملی شدن تعهدات توسط روسیه تردید دارد.

پاولو شیریمیتا، وزیر اقتصاد اوکراین نیز ابراز شک می کند که روسیه به تعهدات ژینو جامۀ عمل بپوشاند.

شیریمیتا گفت "فکر می کنم با نگرانی روز گذشتۀ رئیس جمهور اوباما که گفت اطمینان نداریم این همه چه معنی می دهد، به ویژه در قبال روسیه، موافق استیم. خواهیم دید. در آن رابطه بسیار هیجانی نمی باشیم. بسیار مشکل است در این رابطه فریب بخوریم"

اما حتاً در صورتیکه به توافقات عمل صورت بگیرد و جدایی طلبان بپذیرند که ساختمان های دولتی را ترک گویندف آزمون های بسا بیشتری در فرا راه اوکراین باقی است. وزیر خارجۀ اوکراین می گوید که مسایلی بسیاری بود که نتوانستند در نشست ژینو روی آن توافق کنند.

آقای اوباما می گوید که کشورش آماده است تعزیزات جدیدی را بالای روسیه در صورتی وضع کند که کرملن به تعهدات ژینو به خوبی عمل نکند.

گزارش: آژانس خبری اسوشتیدپرس
ترجمه: قدیر مشرف
XS
SM
MD
LG