لینک های دسترسی

Breaking News

اظهارات نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان در شورای امنیت


اظهارات نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان در شورای امنیت

ستفن دی میستورا، نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان به روز چهارشنبه در شورای امنیت گفت که با وجود چالش های امنیتی و نهادی، حکومت افغانستان زمینۀ مناسبی برای داشتن نقش برجسته تر در اداره و حفظ امنیت کشور دارد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد ماه گذشته دو فیصله نامه را صادر نمود که در آن شبکۀ القاعده و طالبان را از هم مجزا ساخت و به این وسیله باب مذاکرات را با اعضای طالبان باز نمود.

XS
SM
MD
LG