لینک های دسترسی

اظهارات نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان در شورای امنیت


اظهارات نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان در شورای امنیت

ستفن دی میستورا، نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان به روز چهارشنبه در شورای امنیت گفت که با وجود چالش های امنیتی و نهادی، حکومت افغانستان زمینۀ مناسبی برای داشتن نقش برجسته تر در اداره و حفظ امنیت کشور دارد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد ماه گذشته دو فیصله نامه را صادر نمود که در آن شبکۀ القاعده و طالبان را از هم مجزا ساخت و به این وسیله باب مذاکرات را با اعضای طالبان باز نمود.

XS
SM
MD
LG