لینک های دسترسی

Breaking News

هشدار ملل متحد از تخطی انتخاباتی در آسیا


هشدار ملل متحد از تخطی انتخاباتی در آسیا

یک اداره سازمان ملل خواستار نظارت جدی و اقداماتی گردیده است که می تواند اعتبار انتخابات را در قاره آسیا افزایش بدهد.

اداره انکشافی سازمان ملل متحد گفته است که خطر خشونت انتخاباتی در این منطقه در سطح بالای قرار دارد.

درگزارشی که به روز چهارشنبه از سوی اداره انکشافی سازمان ملل متحد به نشر رسیده آمده است که داشتن سوء ظن یا بدگمانی درمورد تقلب های انتخاباتی کافی است تا موجب ایجاد خشونت گردیده و اعتماد مردم را نسبت به مقامات کاهش بدهد.

در این گزارش همچنان گفته شده است که احزاب سیاسی و طرفداران آنان گاهگاهی خشونت ها را تحریک می کنند، اما به نقل از گزارش، این مشکل زمانی بدتر شده می تواند که جوانب و رسانه ها به خاطر منافع خود، از این وضعیت استفاده بکنند.

به عقیده اداره انکشافی سازمان ملل، این مشکل با اتخاذ اقداماتی چون ایجاد سیستم بهتر سیاسی، نظارت درست از روند انتخابات و آگاهی دادن به مردم حل شده می تواند.

XS
SM
MD
LG